Canllaw Cam wrth Gam i Atal Crys Darn Soggy Bottom

Dilynwch y Cynghorion hyn ar gyfer Crys Crispy

Mae pasteiod, boed yn llawn ffrwythau, pecan neu bwmpen, neu hufen siocled yn dal lle arbennig ar y bwrdd pwdin gwyliau, yn ogystal ag yn y gegin Americanaidd. Ond mae mor siomedig o dorri i mewn i'r cerdyn hardd hwnnw a wnaethoch yn unig i ddarganfod bod y crwst gwaelod yn soggy. Wel, nid ydych chi ar eich pen eich hun - mae llawer o bobl yn cael trafferth gyda gwaelod crwst crwd troi yn feddal a llaith. Yn ffodus, mae yna ychydig o driciau syml y gallwch eu defnyddio i atal hyn, o ble rydych chi'n gosod y cywair yn y ffwrn i greu rhwystr rhwng llenwi a chriw.

Bake it Blind

Un o'r ffyrdd sy'n ffwl-brawf i sicrhau crwst criben gwaelod yw gwneud yr hyn a elwir yn bobi dall. Mae hyn yn golygu syml eich bod yn pobi y crwst - naill ai'n llawn os ydych chi'n ychwanegu cwstard neu hufen, neu'n rhannol os oes angen i'r bob cacen gael ei bobi - cyn ychwanegu'r llenwi. Er mwyn osgoi'r criben rhag bwlio, gallwch osod darn o bapur perffaith a'i phwyso i lawr gyda phwysau pie cyn gosod yn y ffwrn.

Dewiswch Rack

Pa rac y byddwch chi'n ei ddefnyddio yn y ffwrn all helpu i sicrhau crwst crispach. Bydd pobi y cacen ar rac isaf yn eich ffwrn yn canolbwyntio ar wres ar waelod y cacen ac yn helpu'r crisp crib. Mae'n rhaid i'r crwst gwaelod ddal yr holl lleithder a hylif y llenwad, felly mae hwn yn syniad da p'un a oes gennych broblemau gyda chriben soggyg.

Brwsio'r Gwaelod

Bydd gorchuddio wyneb y crwst gwaelod yn creu rhwystr i atal sogginess. Bydd ychwanegu haen o surop corn neu wyn gwyn sydd wedi'i guro ychydig cyn ei arllwys yn y llenwad yn ffurfio sêl rhwng y toes cacen a'r llenwad a bydd yn helpu i wneud y crwst crisp ac yn fflach.

Defnyddiwch Daflen Gogi

Mae rhoi'r pie sydd yn barod ar gyfer y ffwrn ar daflen cwcis poeth yn helpu hylifio'r haenau solet o fraster yn y crwst fel y bydd y toes yn dod yn anhydraidd i'r hylif yn y llenwad. Cyn i chi ddechrau casglu'r pie, rhowch daflen cwci yn y ffwrn. Tynnwch y daflen cwci o'r ffwrn (peidiwch ag anghofio mitt ffwrn-bydd hi'n boeth iawn!) A gosodwch y troed arno.

Yna pobi fel arfer.

Gwnewch Crys Dwysach

Mae'n rhaid i'r crwst gwaelod fod yn fwy llym na'r criben uchaf, felly mae ychydig o bethau ychwanegol ychwanegol yn syniad da. Rholiwch y crwst gwaelod ychydig yn fwy trwchus na'r criben uchaf, a ddylai atal lleithder y llenwad rhag gweld drwy'r haen gyfan o toes.

Ychwanegu Haen

Chwistrellwch briwsion bara wedi'u sychu neu frechdanau corn wedi'u malu, neu fathau eraill o rawnfwyd, ar y crwst isaf cyn eu llenwi a'u pobi yn y ffwrn. Mae hyn yn creu rhwystr rhwng y llenwad a'r toes.

Llenwch hi Er ei fod yn Poeth

Os yw'r rysáit yn galw am ychwanegu'r llenwad tra bo'n boeth, peidiwch â gadael i'r llenwi gael ei oeri cyn ei ychwanegu at y crwst. Bydd y llenwad poeth yn helpu i osod y crwst cyn iddo fynd i mewn i'r ffwrn, gan leihau sogginess.