Cwcis Amdanom Ni Am Sgwtiaid Merch

Deall y Mystique

Mae'n Amser Coginio!

Dyna'r adeg honno o'r flwyddyn eto. Wel, o leiaf mae'n rhan o'm rhan o'r Unol Daleithiau beth bynnag. Ie, mae'n amser cwci. I'r rhai ohonoch nad ydynt yn gwybod, mae amser cwci yn cyfeirio at yr amser arbennig hwnnw o'r flwyddyn pan allwch chi brynu cwcis Girl Scout. Mae yna drastig arbennig i Ferched Sgowtiaid Merch. Rwy'n credu bod rhan ohono'n digwydd oherwydd mai dim ond unwaith y flwyddyn y gallwch chi brynu Cwcis Sgowtiaid Merch a dim ond merched bach cute mewn brown (Brownies), wyrdd gwyrdd (Sgowtiaid Merched Iau) neu wisg caffi (Merched Sgowtiaid) .

Rwy'n credu mai'r Sgowtiaid Mwyafaf yw'r Sgowtiaid Daisy, sy'n gwisgo las.

Os ydych chi'n gefnogwr Girl Scout yn fy mywyd fel fi, gallwch chi hyd yn oed ddod o hyd i'r stampiau "Dathlu Sgowtiaid Dathlu", sef stampiau Forever (postio dosbarth cyntaf) o USPS.COM. Cyhoeddwyd y stamp yn 2012 i ddathlu'r 100fed Pen-blwydd Sgowtiaid Merch.

Yn y dechrau...

Dan Juliette Gordon Low, y ferch a ddaeth â'r Merched Sgowtiaid i'r Unol Daleithiau, dechreuodd gwerthu cwcis yn ôl yn 1917 i helpu i ariannu gweithgareddau'r lluoedd. Ar y pryd, roedd y cwcis yn gartref i'r sgowtiaid. Nid tan 1934 y dechreuodd Girl Scouts werthu cwcis wedi'u pobi yn fasnachol. Erbyn 1937 roedd 125 o Gynghorau Merched Sgowtiaid yn gwerthu cwcis ledled y wlad. Heddiw mae yna fwy na 300 o gynghorau yn gwerthu cwcis ar wahanol adegau drwy'r flwyddyn.

Beth sydd mewn Enw?

Ydych chi erioed wedi meddwl pam fod gan yr un cwci ddau enw gwahanol? A pham na allwch chi gael yr un cwcis ymhobman?

Mae'r ateb yn syml. Mae Cwcis Merched Sgowt yn cael eu pobi mewn dau becyn gwahanol, Bwydydd ABC / Interbake a Little Brownie Bakers. Er bod yna rai gwahaniaethau, dylech bob amser ddod o hyd i gwcis Mwyngloddiau Thin, Do-Si-Dos (Brechdanau Gwenyn Cnau Maen) a Chyfreithiau Trefoil (Shortbread).

Rhestr gyflawn o Chwcis Sgowtiaid Merch

Cwcis Sgowtiaid Merched mwyaf poblogaidd , gyda lluniau

Pa Flas yw Eich Hoff?
Yn ôl Merched Sgowtiaid yr UDA, y Mwynau Thin yw'r hoff ddilyniad agos gan Samoas® / Caramel deLites, yna mae'n Peanut Butter Patties® / Tagalongs®, Sandwich / Do-si-dos ™ y Gwanyn Cnau ac yna'r gweddill. Mwynau Dwyn oedd fy hoff am yr amser hiraf. Dwi'n caru'r ffaith y gallaf fwyta cwci siocled a glanhau fy anadl ar yr un pryd. Roedd Trysorau Anifeiliaid yn hoff am gyfnod. Roeddwn i ddim ond cariad y cwci bach bach ar ben gyda siocled ar y gwaelod. Nid ydynt yn ei gwneud yn anymore. Am ychydig, roedd gan Caramel deLites (Samoas) yr union caramel, cnau coco a chyfuniad siocled i mi. Eleni fy hoff ffefr yw'r Do-Si-Dos. Byddaf bob amser yn gefnogwr menyn cnau daear enfawr.
Gwnewch yn siŵr Rhannu'ch hoff Fferyll Sgowtiaid Girl neu'r un rydych chi'n ei golli.

Beth ydych chi'n ei wneud gyda'r cwcis sydd dros ben?
Fy ateb arferol i'r cwestiwn hwnnw yw "Pa chwcis sydd dros ben?" Ydw, y flwyddyn gyntaf y mae fy merch wedi eu gwerthu nhw Rwy'n prynu gormod o flychau. Roedd yn rhaid iddi gael y crys-t hwnnw. Erbyn ei thrydedd flwyddyn o werthu, fe gododd hi gwsmeriaid da a dim ond yr hyn yr ydym yn ei fwyta a brynasom ni. Os oes gennych chwcis dros ben, dywedwyd wrthyf eu bod yn cadw'n dda yn y rhewgell.

Ffordd arall o ddefnyddio'r cwcis hynny sydd ar ôl fyddai eu defnyddio wrth goginio. Rwyf wedi canfod bod y ryseitiau i gyd yn eithaf yr un fath. Dim ond yn ymddangos eu bod yn newid gyda'r math o gogi.

Yn y gorffennol, byddai pob ardal yn cynnig wyth math o gwcis. Eleni, efallai y byddwch chi'n cael yr wyth neu hoff yn yr ardal, dim ond yr Super Six: Samoas®, Thin Mints, Do-Si-Dos ™, Trefoils, Chapel Lemon Chamelau ™ a Tagalongs® yr ydym yn eu cael.

Cwcis gyda Lluniau Mwyaf Poblogaidd Sgowtiaid

Yn ôl Interbake Foods, mae Gwisgoedd Sgowtiaid Merched LLC yn cael eu Gwneud

Heb liwiau artiffisial

Byrbrwd Sglodion Siocled - (cwci bach sglodion siocled di-glwten) - 20 cwcis * fesul blwch 5 un.

Crisps Citrus Cranberry - (wedi'i wneud gyda grawn cyflawn, darnau llugaeron a blas sitrws) - 20 cwcis * fesul blwch 6-ons.

Do-Si-Dos ™ - Brechdanau Menyn Pysgod - (cwci menyn cnau daear gyda llenwi menyn cnau daear) - 20 cwcis * fesul blwch 8-ons.

Dulce de Leche - (wedi'i wneud gyda sglodion caramel llaeth) - 15 cwcis * fesul blwch 6-unsain.

Lemonades ™ (cwci bach brith gydag eicon lemon tangy) - cwcis 16 * fesul blwch 8.5-ons.

Rah-Rah Raisins ™ - (Gwisgoedd blawd ceirch gyda geirch grawn cyflawn, darnau o iogwrt Groeg, a rhesins)

Samoas® - Caramel deLites ™ (cwcis vanilla wedi'u cwmpasu â charamel ar y brig a'r gwaelod, yna wedi'u rholio mewn cnau coco a stribedi â siocled) - 15 cwcis * fesul blwch 7-uns.

Savannah Smiles ™ (cwcis crisp, lemon zesty a enwir yn anrhydedd 100 mlynedd ers Merched Sgowtio) - 25 cwcis fesul blwch ounce.

Tagalongs ® - Pattenies Peanut Patties® ( Cookie Reolaidd â Menyn Cnau Meddal wedi'i drin â siocled) - 15 cwcis * fesul blwch 7-uns.

Toffee-tastic ™ - Cwci crochen heb glwten gyda darnau caffi euraidd crwniog.

Dywedir bod Diolch-A-Lot ™ yn cael ei alw'n Dryswch Anifeiliaid a Chopi i Bobl (pob un o'r cwci brith byr gyda chocolate ar y gwaelod) - 16 * fesul blwch 8.5-onis

Diolch i U Berry Munch (cwci wedi'i wneud gyda melysion premiwm a sglodion gwyn ffrwythau gwyn.) - 14 cwcis fesul blwch 6.17-ons.

Mwyngloddiau Thin (cwci tenau o siocled wedi'u cotio mewn siocled) - 32 cwcis * mewn blwch 10-ons.

Trefoils - aka Shortbread - (cwci bach brith) - 44 cwcis * fesul blwch 10 un.

Trios - (cwcis o fenyn cnau daear-glân heb glwten gyda sglodion siocled) -

* Mae pob cyfrif cwcis a meintiau pecyn yn fras.

** Cofiwch nad yw pob cwcis ar gael ym mhob maes.

Caffi Caffi (cwci seinam crispy wedi'i caramelu â siwgr brown) - 45 cwcis fesul blwch 10-uns. (Dim mwy ar gael.)

Cartwheels (cwci melin-ceirch o fraster llai o fraster) - 30 cwcis * fesul blwch 7-ons. (Dim mwy ar gael.)

Cinna-Spins ™ (swirls byrbrydau sinam crispy sy'n dod mewn 100 o becynnau calorïau) - pump .85oz. pecynnau gyda phwysau net o 4.25oz.

Rhannu Daisy Go - (cwcis bach o frawdenau braster) - 5 sachau gwasanaeth unigol mewn blwch 4.2-uns

Iseldiroedd Dwbl (siocled - Sglodyn Siocled) - 17 cwcis * fesul blwch 7 un.

(Dim mwy ar gael.)

Ice Berry Piñatas (yn fy atgoffa o Daneg llawn llestri) 14 cwcis * fesul blwch 7-ons. (Dim mwy ar gael.)

Coelwyr Lemon (cwcis wedi'u gorchuddio â siwgr powdr gyda sglodion lemwn yn y tu mewn) - 33 cwcis * fesul blwch 7-ons. (Dim mwy ar gael.)

Lemon Chalet Cremes ™ (cwcis petwnog siôn -sinsir â llawn lemon) - 14 cwcis * fesul blwch 8 un.

Cremes Crwst Lemon (braster isel) (cwci brechdan lemon gyda llenwi lemon) - 16 cwcis * fesul blwch 7-unsain. (Dim mwy ar gael.)

Mango Crèmes gyda NutriFusion ™ - ( cwpanau vanilla a chnau cnau wedi'u llenwi â chriw tangy-blas â maetholion sy'n deillio o ffrwythau) - tua 21 cwcis fesul blwch.

Llai o Fat Daisy Go Rounds ™ (cwcis cainam crispy) - 5 gwasanaeth * fesul blwch 4.2-anseg.

Shout Outs! ™ (Chwistrelli carameliedig yn ysgafn a Beichiog) - 40 cwcis * fesul blwch 9-unsain.

Sglodion Siocled Am Ddim Siwgr (cwcis sglodion siocled) - 15 cwcis * fesul blwch 5.5-ons.

Brownies Little-Siwgr-Am ddim ™ (cwcis siocled criw gyda sglodion siocled ynddynt) - 20 cwcis * fesul blwch 5.5-ons. (Dim mwy ar gael. Da iawn, hefyd gan nad oeddent yn hoff iawn o'r rhain.)