Wedi'i wneud gydag Orennau

Pwdinau a Thriniaethau Melys Eraill

Mae orennau bob amser wedi cael lle arbennig yn fy mywyd. Dechreuodd gyda dyfu i fyny yn Florida yn y 60au hwyr. Roedd fy nhad yn werthwr teithio a byddem yn teithio gydag ef pryd bynnag y gallem. Roedd yn driniaeth arbennig i orfod aros ar fflat ffrwythau ar ochr y ffordd ar gyfer un o'r triniaethau euraidd godidog hynny. Cefais yfed sudd yn uniongyrchol o'r oren gyda Sipper Citra. Hyd yn oed heddiw, bob tro yr wyf yn mynd yn ôl i Florida, mae'n rhaid i mi gael y sip gyntaf o sudd oren wrth i mi groesi'r ffin yng Nghanolfan Croeso Florida.

Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n mwynhau'r ryseitiau hyn a wneir gyda orennau.