Casserole Tatws Brown Hash

Mae'r rysáit syml a clasurol hwn ar gyfer Hash Brown Casserole yn berffaith ar gyfer brunch neu swper munud olaf. Mae'n syml iawn ei wneud, ac mae'n anodd bod gennych y cynhwysion yn eich pantri, rhewgell ac oergell.

Gellir addasu'r rysáit hwn i gwrdd â'ch chwaeth. Defnyddio blas gwahanol o gawl; Defnyddiwch wahanol lysiau, neu wahanol fath o gaws. Byddai'n flasus gyda Havarti neu gaws Swistir, neu ceisiwch ddefnyddio Colby, CoJack, neu provolone. Ychwanegwch ychydig o garlleg neu rywfaint o sboncen halen neu sboncen halen melyn, neu ychwanegwch rai asbaragws wedi'u coginio neu ffa gwyrdd. Mae'r cyfrannau yn hylif hefyd; gallwch chi ychwanegu llai o laeth neu fwy o gaws os ydych chi'n hoffi'r caserol i gael mwy o gorff neu fwy o dwyll. Ac fe allwch chi ddefnyddio tatws brown brown hah neu y math ciwbiedig. Mewn gwirionedd, os ydych chi'n teimlo fel gwneud ychydig mwy o waith, gallwch chi chwistrellu eich tatws eich hun!

Rwyf wedi gwneud y rysáit hwn yn aml gan ddefnyddio selsig wedi'i grilio dros ben, neu selsig brecwast bach yr wyf wedi eu coginio a'u draenio'n gyntaf. Mae hefyd yn flasus gyda selsig swmp wedi'i goginio neu hamburger. Neu ceisiwch ddefnyddio ham sydd ar ôl ar ôl y Nadolig neu ginio'r Pasg.

Gweinwch y rysáit hwn gyda rhywfaint o sudd oren oer, coffi poeth, a salad ffrwythau cŵl a ffres ar gyfer brecwast neu brunch boddhaol a hawdd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Cynhesu'r popty i 350 ° F. Chwistrellwch ddysgl caserol 2-chwart gyda chwistrellu coginio heb ei storio, neu ei saim â menyn heb ei halogi a'i neilltuo.

Mewn sgilet fawr, gwreswch olew olewydd a menyn, a nionyn sawt a phupur gwyrdd am 3-4 munud, gan droi'n aml, nes bod yn bendant. Ychwanegwch y tatws brown haws wedi'u rhewi a'r cawl madarch cywasgedig. Dechreuwch laeth a chaws. Ychwanegu saws poeth i flasu. Coginio a throi am 5 munud neu hyd nes bydd y gymysgedd yn dechrau swigen.

Arllwyswch i'r dysgl caserol a baratowyd, chwistrellwch y caws Parmesan, a'i bobi am 50-60 munud neu hyd nes y bydd y caserol yn bubbly a golau brown brown ar ei ben.

Gallwch chi wneud y pryd hwn cyn y tro. Ychwanegwch y tatws, cawl, llaeth, caws, a saws poeth i'r sgilet, ond peidiwch â'i goginio. Dylech ei dywallt i mewn i'r dysgl caserol a chwistrellu'r caws Parmesan, yna gorchuddiwch ac oergell am 24 awr cyn pobi. Cynyddwch yr amser pobi 10-15 munud os caiff ei oeri yn gyntaf.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 713
Cyfanswm Fat 37 g
Braster Dirlawn 13 g
Braster annirlawn 15 g
Cholesterol 60 mg
Sodiwm 790 mg
Carbohydradau 73 g
Fiber Dietegol 7 g
Protein 22 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)