Dysgu sut i wneud eich calch eich hun Cordial

Mae llinyn calch yn lle nad yw'n alcohol am sudd calch . Mae'n fwy melys ac yn debyg iawn i surop syml calch, ond mae yna ychydig o gynhwysion ychwanegol.

Mae'r rysáit gyfryngol calch hwn yn agosach at Cordial Lime Cordial poblogaidd, sy'n hanfodol ar gyfer coctel Gimlet . Mae mor hawdd â gwneud eich surop syml eich hun .

Y tu hwnt i'r Gimlet, gallwch ddefnyddio'r cordial calch hwn mewn llawer o ddiodydd, gan gynnwys un a elwir hefyd yn Cordial Lime. Mae hwn yn soda cartref hwyliog ac adfywiol: yn syml arllwys tua 2 ounces o glinigol i mewn i wydr sydd wedi'i lenwi â rhew, ar ben gyda soda clwb neu gyw sinsir a'i droi.

Efallai y byddwch hefyd yn ceisio defnyddio'r dull cyson hwn i ychwanegu blas calch i gwrw golau. Mae'n debyg iawn i Chelada ac yn ddewis arall adfywiol i ychwanegu lletem calch i'ch hoff cwrw Mecsicanaidd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Tip: Peidiwch ag anghofio gadael i'ch limes gyrraedd tymheredd yr ystafell cyn suddio! Fe gewch fwy o sudd o bob ffrwyth os ydych chi'n dilyn y rheolau: cynhesu, rholiwch, torrwch hi .

 1. Sychwch asidau a siwgr gyda'ch gilydd.
 2. Ar wahân, dewch â dŵr i ferwi ac yna ychwanegwch y gymysgedd siwgr.
 3. Ewch yn syth nes bod y siwgr wedi'i diddymu'n llawn.
 4. Trowch y gwres i ffwrdd ac ychwanegu sudd calch a thywallt a'i droi'n dda.
 5. Trowch y gwres yn ôl a mowliwch am 1-2 munud.
 1. Tynnwch o'r gwres, gorchuddiwch a chaniatáu i oeri.
 2. Rhowch y cymysgedd i mewn i gynhwysydd wedi'i selio'n dda ac oergell dros nos.
 3. Rhowch y cribau calch a'i arllwys i mewn i botel gwag, glân gyda chaead tynn.
 4. Rhowch yn ôl yn yr oergell a chaniatáu i eistedd am ddiwrnod arall cyn ei ddefnyddio.

Cadwch oergell.

Tip: Gallwch ddod o hyd i asid citrig mewn llawer o siopau gros ac asid tartarig ar-lein, yn y cartref bregwyr a chyflenwyr gwin neu siopau bwyd naturiol.

Prynwch Asid Tartarig yn Amazon.com

Rysáit Syrws Cymreig

Fel dewis arall i'r rysáit cyfryngol calch, gallwch sgipio'r asidau a chreu syrup calch gyflym llai na awr. Mae ganddo'r un blas gwych a'r cyfan sydd ei angen arnoch yw siwgr, dŵr a sudd calch. Hawdd!

Defnyddir yr asidau fel cynefinoedd a gwelliannau blas, felly ni fyddwch yn colli llawer. Fodd bynnag, byddwn yn dal i argymell ychwanegu asid citrig os gallwch chi oherwydd ei fod yn gynhwysyn sy'n gwneud y blas yn dda (fe welwch ei ddefnyddio bron ym mhob soda).

Prynwch Asid Citric yn Amazon.com

Cynhwysion:

Paratoi:

 1. Dod â'r dŵr i ferwi meddal mewn sosban.
 2. Ychwanegwch siwgr a sudd.
 3. Cychwynnwch nes bod y siwgr wedi'i diddymu'n llwyr.
 4. Lleihau gwres, gorchuddio a mwydwi am tua 15 munud.
 5. Tynnwch o'r gwres a chaniatáu i oeri.
 6. Potel mewn cynhwysydd gyda chaead a storfa dynn yn yr oergell.

Mae'n gwneud tua 2 gwpan.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 21
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 0 mg
Carbohydradau 6 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 0 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)