Caws Grilled Pêl-droed Meatball

Mae sbageti a badiau cig yn ddysgl clasurol , dim amheuaeth. Mae pawb yn hoff iawn ohono ond ydych chi erioed wedi meddwl am ei wneud mewn brechdan caws wedi'i grilio ?! Mae'n debyg nad ydym ... Rydym yn gwybod, mae'n rhywbeth rhyfedd ond ar ôl rhywfaint o arbrofi, fe wnaethom ddarganfod bod troi'r dysgl hwn mewn brechdan yn hollol wych. Mae'n sydyn, garlicog, cawsiog, ac yn gyfoethog - yn y bôn, popeth sy'n dda yn y byd. Mae'r rysáit hon yn galw am gynhwysion a gynhyrchwyd ymlaen llaw (neu osgoi os byddwch chi) ond gallech wneud hyn yn llwyr ac rydym yn siŵr y byddai'n well fyth!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Dechreuwch trwy ychwanegu hanner y mozzarella i un slice o fara. Yna, ychwanegwch y sbageti wedi'i goginio, y saws marinara, yr holl fylchau cig, y pesto, a gweddill y mozzarella a'r parmesan. Ychwanegwch y slice arall o fara a'i neilltuo.
  2. Mewn padell fach neu ar wasg panini, trowch y gwres i ganolig a'i doddi 1 fenyn nes iddo ddechrau swigen. Unwaith y bydd y swigod yn dechrau diflannu, ychwanegwch y brechdan mewn a choginio am ychydig funudau ar bob ochr nes bod y ddau yr un mor euraidd a brown.
  1. Unwaith y bydd y caws wedi toddi ac mae'r crwst wedi dod yn hollol ysgafn, rhwbio'r tu allan i'r brechdan gyda'r ewin garlleg fel y byddech chi gyda brwschetta. Gadewch i'r brechdan sefyll eistedd am funud nes bod y caws wedi ei drwchu i fyny, felly nid yw'n deffro pan fyddwch yn torri i mewn iddo.