Cwcis Siwgr Am Ddim Llaeth (Cymerwch)

Mae'r rysáit cwci siwgr kosher hwn yn gwneud triniaethau blasus, di-laeth nad ydynt yn sgrechian. Ac os ydych chi'n cuddio'r brasterau traws o margarîn, mae'r rysáit hon ar eich cyfer chi oherwydd ei fod wedi'i wneud gydag olew!

Mae gwneud cwcis blasus heb fenyn yn her, yn enwedig os ydych chi eisiau rhywbeth syml, fel cwci siwgr clasurol . Gyda dim gwelliannau siocled, raisin, neu fenyn cnau daear a dim ceirch na chnau i ychwanegu gwead, mae blas y toes yn wirioneddol yn cyfrif.

Os ydych chi eisiau cwci mwy iachus, cyfnewid 1 chwpan o'r blawd pwrpasol yn y rysáit hwn gyda 1 cwpan o flawd gwenith cyflawn gwyn.

Rysáit arall o olew sy'n seiliedig ar olew yr hoffech chi ei hoffi yw hwn yn dough kasher hamantaschen .

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Mewn powlen fawr neu gymysgydd stondinau trydan, gwisgwch yr wyau, siwgr, olew a fanila at ei gilydd.
 2. Mewn powlen cyfrwng ar wahân, gwisgwch y blawd (au) a'r powdr pobi gyda'i gilydd.
 3. Trosglwyddwch y gymysgedd blawd i'r cymysgedd wyau a'i droi gyda llwy gadarn neu y cymysgydd trydan nes ei fod wedi'i ymgorffori'n dda, nid oes unrhyw ffrwythau o flawd yn parhau, ac mae'r toes yn dechrau tynnu i mewn i bêl. (Bydd y toes yn drwchus, felly os ydych chi'n ei gymysgu â llaw, mae'n ddefnyddiol ei glustio ychydig weithiau gyda dwylo glân ar ôl troi yn y blawd).
 1. Os yw'r toes yn gludiog iawn, ychwanegwch fwy o flawd, 1 llwy fwrdd ar y tro, gan gymysgu rhwng pob adio.

Ar gyfer Cwcis Icebox Sliceable

 1. Rhannwch y toes i mewn i drydydd, a siapwch pob un i mewn i log 1- i 2-modfedd-drwchus, gan ddibynnu ar faint y cwcis sydd orau gennych.
 2. Llwythwch y logiau mewn perchen neu bapur cwyr, rhowch mewn bag rhewgell, a chillwch yr oergell neu'r rhewgell am o leiaf 1 awr.
 3. Os dymunir, rhowch siwgr tywod dewisol, siwgr turbinado, neu siwgr sinamon ar blât mawr. Unwrap un log o toes ar y tro, a'i rolio yn y siwgr, gan bwyso'n ysgafn, felly mae'r siwgr yn glynu wrth y toes.
 4. Gyda chyllell sydyn, torrwch y logiau i mewn i sleisenau tenau (tua 1/4 modfedd o drwch) a gosodwch oddeutu 1 modfedd ar wahân ar liwiau cwci neu leinin cwpan Silpat-lined.
 5. Ailadroddwch gyda'r ddau log sy'n weddill.

Ar gyfer Cwcis wedi'i Rolio

 1. Rhannwch y toes yn ei hanner, siapwch bob hanner i mewn i ddisg, lapio mewn parchment neu bapur cwyr, rhowch mewn bag rhewgell, ac oeri am o leiaf 1 awr.
 2. Ar wyneb ysgafn o ffliw, rhowch ddisg o toes i ryw 1/4 modfedd o drwch. Torrwch y toes yn siapiau gyda thorwyr cwci. Trosglwyddwch y cwcis yn ofalus i daflenni cwcis wedi'u leininio â phapur neu linell Silpat, gan adael tua 1 modfedd rhwng cwcis.
 3. Ailadroddwch gydag ail hanner y toes.

Bake the Cookies

 1. Cynhesu'r popty i 350 F.
 2. Gwisgwch y cwcis am 12 i 14 munud neu nes eu bod yn gadarn ac mae'r llawr isaf yn euraidd.
 3. Trosglwyddwch y cwcis i rac i oeri yn llwyr.
 4. Storwch mewn cynhwysydd awyrennau ar dymheredd ystafell am hyd at wythnos neu lapio'n dda a rhewi am hyd at 3 mis.
 5. Gellir cadw toes cwci heb ei rwygo yn yr oergell am 2 i 3 diwrnod, neu yn y rhewgell am hyd at 3 mis.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 91
Cyfanswm Fat 2 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 60 mg
Sodiwm 150 mg
Carbohydradau 14 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)