Darn Butterscotch Gyda Hufen Chwip

Gwneir y cywennod wych hwn gyda siwgr brown cartref a llenwi wyau a brig hufen chwipio. Gwnaed y cywair yn y llun gyda chriben syml cracker gra, ond fe allech chi hefyd ddefnyddio crwst basgennog wedi'i bakio neu gwregys mochyn cwci.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rhowch y menyn mewn sosban cyfrwng. Mesur / pwyso'r siwgr brown a'i neilltuo.
 2. Rhowch y llaeth a 1 cwpan o hufen trwm mewn powlen; neilltuwyd.
 3. Rhowch y corn corn a halen mewn powlen ddwfn; neilltuwyd.
 4. Rhowch y melyn wyau mewn powlen ddwfn; neilltuwyd.
 5. Rhowch y crwst yn barod a chribr rhwyll gwych yn barod i ledaenu'r pwdin wedi'i goginio.
 6. Rhowch y sosban gyda'r menyn dros wres canolig. Toddwch y menyn yna ychwanegu'r siwgr brown. Coginiwch, yn gwisgo'n gyson, nes bod y siwgr brown wedi toddi ac yn dechrau berwi. Boil, gwisgo'n gyson, am 1 funud.
 1. Ychwanegwch y cymysgedd llaeth a hufen i'r gymysgedd siwgr brown ac yn dod â mwydryn tra'n troi'n gyson.
 2. Tynnwch y cymysgedd poeth oddi wrth y gwres ac arllwyswch tua 1/3 cwpan i'r gymysgedd cornsharch a halen, gan chwistrellu'r holl amser i gymysgu'r cymysgedd poeth yn y corn corn. Pan fo'r cymysgedd yn llyfn, arllwyswch yn ôl i'r sosban a'i dychwelyd i'r gwres. Dewch yn ôl i ferwi, yn gwisgo'n gyson.
 3. Tynnwch y sosban o'r gwres ac arllwyswch tua 1/3 cwpan o'r cymysgedd poeth yn y melynau wy, gan chwistrellu'n gyson nes bod yn llyfn ac wedi'i gymysgu'n dda.
 4. Dychwelwch y sosban i'r gwres a dychwelyd i ferwi, gan droi'n gyson. Boil, yn troi, am tua 1/2 munud.
 5. Tynnwch o'r gwres a'i droi yn fanila.
 6. Rhowch y cymysgedd poeth trwy gribr a llenwch y crwst cacen. Gorchuddiwch wyneb y pwdin yn syth gyda gwregys plastig, felly ni fydd ganddo awyr i ffurfio croen.
 7. Golchwch am 2 i 3 awr, neu hyd nes ei fod yn oer.
 8. Pan fydd y cacen wedi'i oeri'n drylwyr, paratowch y hufen chwipio.
 9. Arllwys 1 1/3 cwpan hufen chwipio oer i mewn i fowlen ddwfn. Peidiwch â chwythu nes ei fod yn fwy trwchus, yna ychwanegu 2 lwy fwrdd o siwgr powdr; curo nes y bydd y brig yn gyflym.
 10. Lledaenwch neu bibell yr hufen chwipio dros y cywair, a'i orchuddio yn llwyr i'r ymyl crib.
 11. Mae'n well bwyta'r cacen y diwrnod y mae'n cael ei wneud a'i hufen wedi'i chwipio, ond gellir ei orchuddio a'i storio yn yr oergell am hyd at 2 ddiwrnod.

Gweini gyda saws caramel cartref neu saws gwresog cartref neu wedi'i brynu.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 386
Cyfanswm Fat 23 g
Braster Dirlawn 14 g
Braster annirlawn 6 g
Cholesterol 167 mg
Sodiwm 96 mg
Carbohydradau 39 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 7 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)