Pecyn Hufen Pecan Gyda Meringue Topping

Gwneir y cacen pecan hen ffasiwn hon gyda llanw cwstard melys hufenog a llinyn meringiw wedi'i ffugio wedi'i ffug. Gwneir y cerdyn gyda chregen paste wedi'i baratoi.

Defnyddiwch gregen pyrsiau wedi'u rhewi, taflenni pasteiod cartref neu olwyn wedi'u rhewi. Defnyddiais crwst cyw iâr wedi'i rewi i wneud y cylch yn y llun, ond roeddwn yn cynnwys prosesydd bwyd hawdd yn y rysáit.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Os ydych chi'n defnyddio criben wedi'i rewi neu daflen crwst parod, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y pecyn ar gyfer cyn-bobi.

Trwsgl Darn Cartref

 1. Mewn prosesydd bwyd, trowch y blawd a'r halen gyda'i gilydd nes eu cymysgu. Ychwanegwch y menyn wedi'i oeri a byrhau darnau a phwls tua 4 i 6 gwaith am 2 eiliad bob tro. Dylai'r gymysgedd fod â rhai darnau o fraster maint pys bach a chorbys. Ychwanegwch oddeutu 1 1/2 llwy fwrdd o ddŵr iâ wrth i chi redeg y prosesydd, yna pwyso mewn symiau bach iawn o ddŵr iâ nes bod y gymysgedd yn edrych fel mochyn mawr ac yn dal gyda'i gilydd pan gaiff ei wasgu â'ch llaw.
 1. Tynnwch y toes a'i siapio i mewn i ddisg wedi'i fflatio. Rhowch y toes mewn lapio plastig a'i oergell am tua 20 munud.
 2. Cynhesu'r popty i 425 F.
 3. Ar wyneb arlliw, rhowch y toes allan i gylch 11 i 12 modfedd.
 4. Gosodwch y toes i mewn i'r plât cacen a chrimpiwch yr ymylon.
 5. Llinellwch y toes gyda ffoil neu bapur brethyn a'i llenwi â ffa sych neu bwysau cerdyn. Dylai'r pwysau lenwi'r gragen tua 2/3 llawn.
 6. Gwisgwch y crwst am tua 12 i 14 munud, neu nes bod yr ymyl ychydig yn frown. Tynnwch y crust a dynnwch y pwysau cerdyn a'r ffoil neu bapur y croen. Dychwelwch y crwst i'r ffwrn a'i goginio am tua 5 i 7 munud arall.
 7. Tynnwch y crwst cacen i'r rac a lleihau tymheredd y ffwrn i 325 F.

Llenw Hufen Pecan

 1. Mewn sosban trwm, coginio 1 cwpan o'r siwgr a'r hufen trwm am 12 munud, gan droi'n aml.
 2. Yn y cyfamser, mewn dur di-staen neu bowlen wydr / crochenwaith (nid plastig) gyda chymysgydd trydan, guro'r gwyn wy nes bod y brigiau'n feddal. Ychwanegwch y cwpan 1/2 o siwgr sy'n weddill yn raddol, gan guro hyd yn sgleiniog. Rhowch o'r neilltu
 3. Mewn powlen fach, gwisgwch y melynau, y halen a'r fanila at ei gilydd. Cychwynnwch tua chwarter y cymysgedd poeth yn y melynau wyau ac yna dychwelwch gymysgedd melyn i sosban a pharhau i goginio a throi 2 a 3 munud arall nes eu bod yn drwchus ac yn llyfn ac mae'r cymysgedd yn cotio cefn y llwy (tua 175 F). Tynnwch o'r gwres. Ychwanegwch y pecans, cymysgwch, ac arllwyswch y llanw poeth i'r gragen cacen.
 4. Gorchuddiwch y cwt poeth wrth lenwi'r meringiw a'i ymledu i ymylon y crwst i selio yn y llenwad. Bacenwch yn y ffwrn ffwr 325 F cynhesu am tua 20 munud.
 1. Gwyliwch yn drylwyr cyn slicing. Mae'r cerdyn hwn yn cael ei weini orau ar yr un diwrnod. Cadwch olion yn yr oergell.

Awgrymiadau:

I gnau tostio, taenwch allan mewn haen sengl mewn sgilet heb ei drin. Coginiwch dros wres canolig, gan droi, nes ei fod yn frown euraidd ac yn aromatig.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Pecyn Maple Pecan gyda Throsedd Darn Hawdd

Pie Siwgr Brown Pecan gyda Phrosesydd Prosesydd Bwyd

Pecyn Pecan Sugar Maple a Brown