Darn Crafwr Irene's Graham

Gwneir pennell cracwr graham gyda llenwi cwstard vanilla, crwst cracker graham, a brig meringw neu hufen chwipio. Mae briwsion cracken Graham wedi'u taenellu dros y brig. Mae'r cerdyn cracker graham hwn yn fy atgoffa o gerdyn a wnaeth fy anwes Irene am achlysuron arbennig.

Gwneir y fersiwn hon o'r rysáit gyda llinyn meringue , ond gellir ei orffen hefyd gyda hufen hufen chwipio wedi'i halogi'n ysgafn neu lyfr chwipio wedi'i baratoi'n barod.

Storwch y cerdyn hwn yn yr oergell am hyd at 2 ddiwrnod, wedi'i baratoi'n ffas gyda ffoil.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r popty i 350 F.
 2. Mewn powlen gyfrwng, cyfuno'r crwsiau cracker gra, menyn, a 1/3 cwpan y siwgr; cymysgwch i gymysgu. Rhowch y cwpan 1/4 o gymysgedd y cracwr graham. Patiwch y cymysgedd cracker grawn sy'n weddill i mewn i bara carth dysgl-ddysgl. Dewch â'r crwst am 10 munud.
 3. Tynnwch y crwst cacen o'r popty a'i neilltuo i oeri.
 4. Lleihau tymheredd y popty i 325 F.

Llenwi:

 1. Mewn sosban canolig trwm, cyfuno'r 1 cwpan o siwgr gronnog, corn corn, a dash o halen. Gwisgwch y melyn y llaeth a'r wyau, yna rhowch y sosban dros wres canolig. Coginiwch, yn chwistrellu'n gyson nes bod y gymysgedd yn dechrau trwchus ac yn berwi'n ddidwyll, a fydd yn cymryd tua 5 i 6 munud.
 1. Parhewch i goginio, gwisgo, hyd yn oed yn drwchus, tua 1 i 2 funud yn hirach. Tynnwch o'r gwres a chwisgwch yn y 2 lwy fwrdd o fenyn, ychydig o ddarnau ar y tro. Cychwynnwch yn y 2 llwy de o fanila.
 2. Arllwyswch y llanw poeth i mewn i'r crwst pasteler crai grawn wedi'i oeri; neilltuwyd.

Meringue:

 1. Er bod y llenwad yn dal yn boeth, gwnewch y meringue.
 2. Mewn powlen gymysgu gyda chymysgydd trydan, guro'r gwyn wy ar gyflymder uchel tan ewynig; ychwanegwch hufen y tartar ac yn raddol ychwanegwch y 6 llwy fwrdd o siwgr; parhewch i guro nes bod y brig yn gyflym .
 3. Cychwynnwch 1/2 llwy de o fanila i mewn i'r gwyn wy.
 4. Lledaenwch y cymysgedd wy-wyn yn ysgafn dros ben y cwstard.
 5. Chwistrellwch gyda chymysgedd cwcis 1/4 o graciwr graham a'i le yn y ffwrn 325 F am 12 i 15 munud, neu nes bod y meringue wedi'i frownio.
 6. Tynnwch y cacen am o leiaf 4 awr cyn ei weini.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 484
Cyfanswm Fat 20 g
Braster Dirlawn 10 g
Braster annirlawn 6 g
Cholesterol 155 mg
Sodiwm 285 mg
Carbohydradau 64 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 11 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)