Dosbarthiadau Coginio i Blant

Dewch o hyd i Raglenni Celfyddydau Coginio Plant

Dosbarthiadau Coginiol i Blant

Nid yw poblogrwydd y celfyddydau coginio yn gyfyngedig i bobl ifanc. Y dyddiau hyn, mae mwy o blant nag erioed yn darganfod diddordeb mewn bwyd a choginio. Os ydych chi'n chwilio am fudiadau enwog sy'n cynnig dosbarthiadau coginio i blant, dyma ychydig o adnoddau gwych:

Cymdeithas Lluoedd Iau Rhyngwladol (AJLI)

Wedi'i lansio yn 2006, mae menter Kids In The Kitchen 'Leagues' Iau yn cynnig gwersi coginio ac arddangosiadau sy'n cynnwys cogyddion a maethegwyr lleol mewn mwy na 250 o leoliadau ledled yr Unol Daleithiau, Canada, Mecsico a'r Deyrnas Unedig.

Mae'r grŵp yn gweithredu gwefan sy'n cynnwys ryseitiau, maeth a chynghorion ffitrwydd, yn ogystal â gêm faeth ar-lein.

Ewch i wefan Kids In The Kitchen i gael gwybodaeth am ddyddiadau a dosbarthiadau yn eich ardal chi: AJLI Rhaglen Kids In The Kitchen

Ffederasiwn Coginio America (ACF)

Gyda mwy na 230 o benodau a 20,000 o aelodau ar draws yr Unol Daleithiau, Ffederasiwn Coginio America yw'r sefydliad cogyddion proffesiynol mwyaf yng Ngogledd America. A thrwy ei Chef & Child Foundation , a sefydlwyd ym 1989, mae nifer o benodau lleol yn cynnig dosbarthiadau coginio ymarferol i blant a addysgir gan gogyddion proffesiynol a chogyddion.

Ewch i wefan ACF i ddod o hyd i'r bennod leol agosaf i chi, yna cysylltwch â'r bennod yn uniongyrchol i gael gwybod am ddigwyddiadau Cogydd a Phlant yn eich ardal chi: Rhestr Pennod Lleol Ffederasiwn Coginio America

PLUS: Diddordeb mewn dilyn addysg goginio chi eich hun? Edrychwch ar y 5 awgrym ar gyfer dewis ysgol goginio wych !