Eog wedi'i Byw Gyda Glaze Citrus Mêl

Mae'r ffiledau eog wedi'u pobi wedi'u gwydro gyda chyfuniad blasus o fêl, sudd calch a sudd oren. Paratoir yr eog a'i baratoi mewn 20 munud neu lai.

Gweinwch yr eog hwn gyda risotto llysiau neu datws wedi'u rhostio a ffa gwyrdd neu bys gwyrdd wedi'u coginio ffres.

Gweler sylwadau'r darllenydd am fwy o syniadau a dirprwyon.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Gosodwch sosban pobi 9-wrth-13-wrth-2-modfedd
  2. Ffwrn gwres i 400 F (200 C / Nwy 6).
  3. Rhowch y ffiledau eog, ochr y croen i lawr, yn y padell pobi a baratowyd.
  4. Cyfuno'r mêl, sudd calch a sudd oren; trowch nes ei fod wedi'i gymysgu'n dda.
  5. Chwistrellwch y ffiledau eog gyda halen a phupur yna rhowch y cymysgedd mêl a sudd dros y ffiledi.
  6. Gwisgwch am 10 i 12 munud, neu hyd nes bydd y pysgod yn fflachio'n hawdd gyda fforc.

Cynghorau ac Amrywiadau

Sylwadau Darllenydd

" Mae'n rhaid i hwn fod yn un o'r ryseitiau symlaf a GORAU rwyf wedi ceisio. Bydd y dysgl hon yn rhywbeth y byddaf yn ei wneud drosodd a throsodd! Diolch ichi !!" RW

"Fe wnes i newid hyn ychydig. Defnyddiais sudd lemwn yn hytrach na chalch ac fe ychwanegu rhywfaint o fenyn at y gwydro. Roedd yn blasu'n hollol wych a dim ond digon o lewdra i ategu'r eog. Rwy'n bendant yn argymell hyn i unrhyw un a phawb." SN

"Penderfynais wneud hyn heno ar gyfer fy nghendyn, a pha ddewis gwych oedd hi! Roeddem ni'n ei garu, roedd mor flasus. Roedd yr eog yn blasu melys, ond nid yn rhy llethol. Ychwanegodd y sudd oren a'r calch y blas perffaith. Mae hyn yn dioddef o datws a ffa gwyrdd. Byddaf yn bendant yn gwneud hyn eto ac yn argymell i bawb! Roedd yn rhaid i mi ei goginio am oddeutu 10 munud yn hirach felly cafodd ei goginio'n llawn. Ac eithrio hynny, roedd hi'n wych! " D78

"Ychwanegais sbibell tequila i hyn a gadewch i'r ffeiliau eistedd yn y gwydro am oddeutu 1/2 awr yn yr oergell tra roeddwn i'n cynhyrfu fy nglodiau ochr. Yn wonderfully blasus. Roedd Hubby yn ei hoffi yn fwy nag unrhyw ddysgl eog arall sydd wedi'i gael erioed. Wedi'i weini gyda physyn pylu a siwgr poeth (stemio). " Concierge

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 402
Cyfanswm Fat 17 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 6 g
Cholesterol 114 mg
Sodiwm 175 mg
Carbohydradau 20 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 41 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)