Rysáit ar gyfer Riffs Stroganoff Cyw iâr ar y Clasurol

Mae stroganoff eidion clasurol yn cael ei drawsnewid i stroganoff cyw iâr gan ddefnyddio gluniau cyw iâr a pherlysiau sy'n ategu dofednod.

Gallwch chi roi brostiau cyw iâr heb eu croeni ar eu pennau eu hunain, ac arbrofi â'ch hoff amrywiaeth o madarch fel amrywiadau ar y rysáit hwn.

P'un ai a ydych chi'n defnyddio breifau cyw iâr neu gluniau cyw iâr, byddwch chi'n arbed arian dros ddefnyddio steak ar gyfer stroganoff cig eidion, ac mae'r amnewidiad hwn yn lleihau llai o gig coch yn y fargen. Rhatach ac iachach - ni allant guro hynny.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Mewn powlen fawr, cyfunwch y blawd, sage , teim , halen a phupur .
 2. Ychwanegwch y gluniau cyw iâr a chwythwch i gôt.
 3. Gwreswch sgilet mawr, trwm, dwfn dros wres canolig.
 4. Pan fydd y sgilet yn boeth, ychwanegwch yr olew olewydd a chwistrell i wisgo gwaelod y sosban.
 5. Ychwanegwch y darnau cyw iâr mewn un haen a'u coginio nes eu bod yn frown yn ysgafn. Rhowch y cyw iâr brown mewn powlen a'i neilltuo.
 6. Yn yr un badell, toddwch y menyn yn y tristiau.
 1. Ychwanegwch winwnsys melys , garlleg a madarch. Trowch i gôt, yna chwistrellwch halen kosher i helpu'r madarch i ryddhau eu hylif.
 2. Gwisgwch dros wres isel nes bod y llysiau wedi eu brownio'n ysgafn.
 3. Rhowch y sosban gyda gwin gwyn a'i droi, gan dorri darnau brown o'r gwaelod.
 4. Coginiwch tua 2 funud i ferwi oddi ar yr alcohol.
 5. Ychwanegwch y broth cyw iâr a'i fudferwi tua 5 munud.
 6. Dychwelwch y cyw iâr i'r skillet ac ychwanegwch yr hufen trwm.
 7. Mwynhewch 10 munud arall neu nes bod y saws wedi'i drwchus.
 8. Tynnwch o'r gwres a'i droi yn yr hufen sur .
 9. Addurnwch gyda cywion cochion.

Awgrymiadau Gwasanaeth

Gweinwch stroganoff cyw iâr dros nwdls neu pilaf reis wedi'i falu a'i bersio. Gweinwch gyda salad gwyrdd o letys coch dail, ciwcymbrau, winwnsyn coch a tomatos ceirios wedi'u gwisgo â dresin ar hufen, bara Ffrengig neu Eidalaidd a gwin gwyn sych. Os yw'r gwin a ddefnyddiasoch i goginio gyda hi o ansawdd da, mae'n rheol safonol i yfed hefyd gyda chinio. Os yw'r gwin a ddefnyddiwyd gennych ar gyfer coginio yn unig, cracwch agor potel o Albarino, chardonnay, sauvignon blanc neu gryn pinot sych ar gyfer parau boddhaol.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 1105
Cyfanswm Fat 66 g
Braster Dirlawn 22 g
Braster annirlawn 26 g
Cholesterol 318 mg
Sodiwm 1,078 mg
Carbohydradau 26 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 93 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)