Mae Mefus gwydr yn driniaeth blasus y gallwch ei wneud yn hawdd

Mae mefus gwydr yn fefus ffres, suddiog wedi'u gorchuddio â chragen caledog caled . Mae'r rhain yn candy anarferol, ond ar ôl i chi eu blasu, byddwch am eu gwneud drosodd.

Beth allwch chi ei wneud gyda mefus gwydr? Yn ogystal â'u bwyta ar eu pennau eu hunain, maent yn gwneud ychwanegiad hyfryd i flas ffrwythau, tartur ffrwythau, cacennau cwpan, neu gacen aeron. Ac nid ydych chi'n gyfyngedig i fefus yn unig - gellir defnyddio'r rysáit a'r dull gwydr hwn i wisgo sleisennau oren, grawnwin, ciwi, neu amrywiaeth o ffrwythau eraill!

Byddwch yn ymwybodol y dylid mwynhau'r candy hwn o fewn awr neu ddau o baratoi oherwydd bod lleithder y ffrwythau yn gyflym yn gwneud y gregyn candy yn dod yn gludiog.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Paratowch daflen pobi trwy ei ffinio â ffoil alwminiwm a chwistrellu'r ffoil gyda chwistrellu coginio heb ei storio.
  2. Golchwch y mefus a'u sychu'n ofalus.
  3. Paratowch bath iâ trwy osod rhew a dŵr oer mewn powlen yn ddigon mawr i ddal eich sosban bwriedig.
  4. Cyfunwch y siwgr, y surop corn a'r dŵr mewn sosban cyfrwng dros wres canolig-uchel. Mewnosod thermomedr candy, a'i droi nes bod y siwgr wedi'i diddymu'n llwyr.
  1. Parhewch i goginio, heb droi, nes bod y tymheredd yn cyrraedd 300 gradd ar y thermomedr candy. Yn ystod y broses hon, a all gymryd rhwng 10 a 20 munud, golchi i lawr ochr yr sosban yn achlysurol gyda brwsh pastew gwlyb i atal crisialu.
  2. Unwaith y bydd y candy wedi cyrraedd 300 gradd, tynnwch y sosban o'r gwres ar unwaith, a thynnwch y gwaelod yn y bath iâ wedi'i baratoi i'w atal rhag coginio ymhellach. Peidiwch â gadael i'r dŵr iâ fynd i'r candy!
  3. Unwaith y bydd y candy wedi rhoi'r gorau i goginio (edrychwch am y swigod i roi'r gorau i godi o waelod y sosban), gallwch chi ddechrau dipio'ch aeron. Gan ddal mefus gan y coesyn, trowch hi nes ei fod bron yn cael ei danfon yn y candy. Byddwch yn ofalus i beidio â chyffwrdd y candy, gan ei fod yn boeth iawn a gall achosi llosgiadau peryglus. Tynnwch yr aeron o'r candy a chaniatáu i'r gormodedd ddisgyn oddi ar y diwedd. Trowch hi ychydig o weithiau i sicrhau bod y candy gormodol yn cael ei symud, a'i roi ar y daflen becio wedi'i oleuo.
  4. Ailadroddwch gydag aeron a candy sy'n weddill. Gadewch i'r candy osod ar dymheredd yr ystafell, a gwasanaethu aeron o fewn awr neu ddau o'u paratoad.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 361
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 32 mg
Carbohydradau 94 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)