Marzipan wedi'i Rolio

Mae'r rysáit Marzipan Rolled hwn yn cynhyrchu marzipan meddal sy'n llawn berffaith ar gyfer cwmpasu cacennau. Pecyn candy blas blas almon yw Marzipan y gellir ei ddefnyddio fel plastig siocled neu fondant i gynhyrchu cacennau llyfn, wedi'u gorchuddio'n hyfryd. Mae'r rysáit hwn yn cynhyrchu tua 3 punt o farzipan, sy'n fwy na digon ar gyfer un cacen 10 modfedd o safon safonol.

Gellir gweld past almond yn rhan pobi llawer o siopau gros mawr. Gallwch hefyd ddefnyddio'r rysáit hwn i wneud eich pas almond eich hun . Bydd angen cymysgydd stondin arnoch gyda gosod padl ar gyfer y rysáit hwn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

1. Torrwch yr almon yn pasio i mewn i ddarnau bach a'u rhoi yn y bowlen y cymysgydd stondin. Ychwanegwch y siwgr powdr a throi'r cymysgydd ar y cyflymder isaf. Cymysgwch y pas almon a'r siwgr powdr nes bod y gymysgedd yn dywodlyd ac nid oes unrhyw ddarnau mawr o bap almon ar ôl. Gallai hyn gymryd 5 neu 10 munud. Rhoi'r gorau i'r cymysgydd o bryd i'w gilydd i dorri ochr a gwaelod y bowlen.

2. Unwaith y bydd y past a'r siwgr wedi'u cymysgu'n dda a gwead tywodlyd, rhoi'r gorau i'r cymysgydd ac ychwanegu'r surop corn, y dŵr, ac unrhyw liwio bwyd rydych chi am ei ddefnyddio.

Os ydych chi eisiau lliwio eich marzipan sawl lliw gwahanol, gallwch chi bob amser glinio yn y lliwio bwyd yn nes ymlaen. Ar unwaith, trowch y cymysgydd yn ôl a'i gymysgu nes y caiff y hylifau eu hymgorffori.

3. Unwaith y caiff yr holl gynhwysion eu cyfuno a bod y marzipan yn wead unffurf, rhoi'r gorau i'r cymysgydd a chraenio i lawr ochrau'r bowlen. Ffurfiwch y marzipan i mewn i bêl a'i lapio'n dynn wrth glirio lapio. Rhewewch y marzipan am 24 awr i'w alluogi i gyflawni'r gwead priodol cyn ei ddefnyddio.

4. I gyflwyno'r marzipan hwn, llwch eich gorsaf waith gyda siwgr powdr neu gorsen corn. Chwistrellwch frig y marzipan gyda'r starts, a defnyddio pin dreigl i roi'r marzipan i mewn i gylch hyd yn oed tua 1/8 modfedd o drwch. Mae Marzipan yn naturiol yn fwy meddal na fondant, felly os byddwch chi'n ei adael ar dymheredd yr ystafell am gyfnodau hir neu ei glinio'n ormodol, efallai y bydd yn rhaid iddo gael ei oeri cyn ei bod yn ddigon cadarn i'w gyflwyno. I gael cymorth wrth gwmpasu cacennau gyda fondant neu marzipan, gwelwch y llun tiwtorial hwn yn dangos sut i gwmpasu cacen gyda fondant . (Er bod y tiwtorial yn defnyddio fondant, mae'r cyfarwyddiadau yr un fath ar gyfer marzipan.)

5. Storio Marzipan wedi'i Rolio wedi'i lapio'n dynn wrth glymu yn yr oergell am hyd at fis.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 630
Cyfanswm Fat 14 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 9 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 20 mg
Carbohydradau 127 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 5 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)