Soup Cyw Iâr Corea gyda Ginseng (Sam Gae Tang) Rysáit

Mae Soup Cyw Iâr Corea gyda ginseng (Sam Gae Tang) yn gawl blasus, hyfryd sy'n hawdd ei wneud yn rhyfeddol.

Yn Korea, weithiau mae'n cael ei wneud fel adferydd pan fydd pobl yn sâl neu'n wan fel bod cawl cyw iâr yn cael ei ddefnyddio yn y Gorllewin, ond mae'n fwy draddodiadol ei fwyta a'i fwynhau yn ystod misoedd yr haf. Mae Koreaiaid yn hoffi yfed cawl neu stiwiau poeth yn ystod misoedd yr haf mewn ymdrech i ymladd y gwres gyda gwres. Oherwydd bod ginseng a sinsir hefyd yn sbeisys "poeth" yn ôl meddygaeth Tsieineaidd, byddwch yn chwysu a dadwenwyno ar ôl yfed bowlen poeth o'r cawl hwn ar ddiwrnod haf. Y gred yw bod eich corff yn gallu rheoleiddio ei hun yn well ac aros yn oer yng ngwres yr haf ar ôl cael ei ddadwenwyno a'i adfywio gan bowlen o sam gae tang.

Oherwydd priodweddau meddyginiaethol ginseng (gweler isod), mae rhai mamau Corea yn rhoi'r cawl hwn i'w merched newydd neu eu mab-ymreithiau.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Tynnwch unrhyw dafarn o adar.
 2. Rinsiwch y tu mewn a'r tu allan i'r ieir neu ieir bach.
 3. Trimiwch unrhyw fraster gweladwy oddi ar yr ieir, ond peidiwch â chlygu'r croen sydd ei angen i gwmpasu stwffio mewn ceudod.
 4. Glanwch yr ieir / ieir gyda'r reis melys, castenni a garlleg. Defnyddiwch fagiau dannedd os oes angen rhywfaint o help arnoch i gadw'r stwffio yn yr adar.
 5. Mewn pot cawl mawr, ychwanegwch ieir wedi'i stwffio (neu ieir), gwreiddiau ginseng, dyddiadau, a sinsir.
 1. Arllwyswch ddŵr i gwmpasu ieir (neu ieir).
 2. Dewch â berwi. Trowch y gwres i lawr i fudferdd isel.
 3. Coginiwch tua 1.5 - 2 awr neu hyd nes y bydd esgyrn y glun yn dod yn rhwydd yn hawdd. Peidiwch â choginio cyn belled â bod yr ieir (neu'r ieir) yn dechrau dod ar wahân. Dylent aros yn gyfan.
 4. Gwisgwch fraster o bryd i'w gilydd wrth goginio.
 5. Tymor gyda halen a phupur i flasu.
 6. Chwistrellwch gyda gweision i wasanaethu.
(Gweini 4)

Mae gan y diwylliant Corea hanes hir o drin bwyd a diod fel meddygaeth; sbeisys a pherlysiau yn cael eu defnyddio'n rheolaidd i drin salwch ac anhwylderau. Mae Koreans wedi defnyddio ginseng fel meddygaeth am filoedd o flynyddoedd ac Corea yw'r cynhyrchydd mwyaf o ginseng yn y byd ar hyn o bryd.

Mae llysieuwyr Coreaidd yn defnyddio ginseng i adfer cryfder a stamina, i gynyddu hirhoedledd, fel afrodisiag ac i drin impotence *, ac i drin pwysedd gwaed uchel, Diabetes a cholesterol. Fe'i defnyddir ar gyfer llawer o anhwylderau eraill yn y feddyginiaeth Dwyreiniol, ac i wella cryfder meddwl a chof.

Y dyddiau hyn, mae eiddo meddyginiaethol ginseng hefyd yn cael ei dderbyn yn y Gorllewin, gan ei fod yn aml yn ymddangos mewn diodydd ynni fel ysgogydd.

* Mewn astudiaeth yn 2002 gan Ysgol Meddygaeth Prifysgol Illinois, cafwyd cyswllt rhwng ginseng ac ymddygiad rhywiol: "mae astudiaethau diweddar mewn anifeiliaid labordy wedi dangos bod ffurfiau ginseng Asiaidd ac America yn gwella libido a pherfformiad copïo."

Ffynhonnell: Murphy L, Jer-Fu Le T. Ginseng, Ymddygiad Rhyw, a Nitric Oxide. Annals Academi y Gwyddorau NY 2002.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 1103
Cyfanswm Fat 19 g
Braster Dirlawn 5 g
Braster annirlawn 7 g
Cholesterol 105 mg
Sodiwm 200 mg
Carbohydradau 206 g
Fiber Dietegol 18 g
Protein 42 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)