Paratoi Rasiau ar gyfer Prosesu Dwr Canning a Boiling

Y peth cyntaf: Cael popeth yn barod

Pan fyddwch chi'n canning neu yn cadw ffrwythau a llysiau ffres o fwlch yr haf , y peth cyntaf i chi ddod i lawr yw sut i baratoi a llenwi'r jariau, sut i drin caeadau, a sut i brosesu jariau llawn mewn cronfa bath berw . Dyma beth sydd angen i chi ei wybod cyn i chi ddeifio i'r broses hon.

Paratoi Jar

 1. Golchwch y jariau, caeadau a bandiau mewn dŵr poeth, sebon; rinsiwch a draeniwch. Llenwch y faner â dŵr a rhowch y jariau ar y rhes. Gorchuddiwch a thynnwch i fudferiad dros wres canolig. Lleihau gwres a chadw'r jariau'n boeth nes eich bod yn barod i'w llenwi.
 1. Rhowch y clampiau gwastad mewn sosban a'i orchuddio â dŵr; dod â mwgwdder dros wres canolig yn unig. Peidiwch â berwi. Lleihau gwres a'u cadw'n boeth nes eich bod yn barod i'w defnyddio.
 2. Rhowch y bandiau sgriwiau ger eich ardal waith. Nid oes angen gwresu'r bandiau.

Llenwi Jars

 1. Paratowch eich rysáit ar gyfer cadwraeth, jam, jeli, piclau, relish, neu beth bynnag sy'n addas i'ch ffansi. Cael trivet neu rac yn barod yn eich ardal waith ar gyfer y pot poeth.
 2. Gan weithio gydag un jar ar y tro, defnyddiwch darniau canning i dynnu jariau o'r dŵr poeth i'ch ardal waith. Llenwch y jariau gyda ladle, gan adael y swm priodol o headpit sydd ei angen ar eich rysáit. Mae hwylio canning yn ddefnyddiol ar gyfer y cam hwn.
 3. Sleidwch sbeswla nometmetig bach neu gyllell plastig o gwmpas y cymysgedd poeth i gael gwared ar unrhyw swigod aer. Gan ddefnyddio brethyn lliw llaith neu dywel papur, glanhawch y rhigiau a'r edau.
 4. Canolwch y caeadau ar y jariau felly mae'r cyfansoddyn selio mewn cysylltiad â'r rhigiau. Sgriwio'r bandiau i lawr yn unig i dynnedd bysedd. Peidiwch â gor-ddwysáu. Mae lifft caead magnetig yn ei gwneud yn haws i gael gwared â chaeadau, un ar y tro, o'r dŵr poeth.

Rasiau wedi'u Ffrilio Prosesu

 1. Dychwelwch y jariau llenwi i'r rac yn y dŵr poeth yn y swn. Gwnewch y rac isaf ac addaswch lefel y dŵr felly mae o leiaf 1 modfedd uwchben top y jariau.
 2. Gorchuddiwch y sanner a'i ddwyn i ferwi llawn. Unwaith y bydd y dŵr mewn berw llawn, dechreuwch amseru'r amser prosesu sy'n ofynnol gan eich rysáit.
 1. Trowch y gwres i ffwrdd, tynnwch y clawr, a gadael i'r jariau sefyll yn y dŵr am 5 munud. Gan ddefnyddio'r clustiau jar canning, tynnwch y jariau i rac neu dywel trwm i oeri. Peidiwch â throi, troi na sychu, a pheidiwch ag aflonyddu ar y caeadau neu tynhau'r bandiau.
 2. Ar ôl 24 awr, gwiriwch am seliau a chael gwared ar y bandiau.
 3. Rheweiddiwch unrhyw rasiau heb eu selio a'u defnyddio o fewn ychydig ddyddiau neu ailbrosesu, gwresogwch yr hylif eto (yn ôl cyfarwyddiadau rysáit) ac yn canning mewn jariau wedi'u sterileiddio gyda chaeadau newydd.
 4. Labeli criwiau wedi'u selio'n briodol, sychu'r jariau a'r edau yn lân, a'u storio mewn lle tywyll, oer. Os dymunir, gall y bandiau gael eu golchi a'u cadw ar gyfer prosiect canning arall neu gallwch eu sgriwio yn ôl ar y jariau.