Cherios wedi'u cwmpasu â siocled cartref

Mae ceirios wedi'u gorchuddio â siocled yn rysáit candy clasurol! Mae ceirios juicy, fondant melys, a siocled tywyll yn cyfuno yn y bwdin annwyl hon. I gael y ganolfan hylif traddodiadol yn y ceirios hyn, bydd angen dau beth arnoch: cynhwysyn a elwir yn invertase, ac amser-mae'n cymryd oddeutu wythnos i'w llenwi i hylifo'n llawn.

Mae Invertase yn ensym sy'n siwgrod siwgr, a gallwch ddysgu mwy am yr hyn y mae'n ei wneud a ble i'w gael ar y dudalen invertase hwn. Gellir ei hepgor heb effeithio ar y blas, ond ni fydd eich canolfannau'n llygru. Fel dewis arall mewn gwrthsefyll, bydd cymysgu'r ceirios mewn alcohol fel brandi cyn gwneud y candy hefyd yn cynhyrchu canolfan hylif ar ôl wythnos neu fwy.

Peidiwch â cholli'r tiwtorial llun gyda lluniau cam wrth gam yn dangos sut i wneud ceirios wedi'u gorchuddio â siocled!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Y diwrnod cyn i chi wneud y ceirios wedi'u gorchuddio â siocled, draeniwch y ceirios o'u hylif bras ac yn cadw 2 lwy fwrdd. o'r hylif.
 2. Rhowch y rhain yn sych rhwng taflenni o dywel papur a gadael iddynt eistedd ar rac wifren dros nos i sychu.
 3. Y diwrnod wedyn, paratowch y llenwad fondant. Yn y bowlen fawr o gymysgedd stondin, cyfunwch y menyn, y surop corn, hylif ceirios neilltuol, darnau almon a hylif invertase hylif, a'i guro hyd at ei gilydd. Mae'n iawn os yw'r menyn yn gwahanu ar hyn o bryd - bydd pob un yn dod at ei gilydd yn fuan.
 1. Arhoswch y cymysgydd ac ychwanegwch y siwgr powdr i'r bowlen, yna cymysgwch ar gyflymder isel nes i'r candy ddod ynghyd mewn pêl o gwmpas y padlo cymysgu.
 2. Crafwch waelod y bowlen i sicrhau bod popeth wedi'i ymgorffori, a gwirio gwead y candy: dylai fod yn eithaf meddal, ond nid mor gludiog na allwch ei drin.
 3. Os oes angen, ychwanegwch ychydig mwy o siwgr powdr i'w gwneud yn ymarferol, ond cofiwch: y boethaf y mae'n rhaid ei ddechrau, cyn gynted y bydd hi'n troi allan!
 4. Defnyddiwch sgop candy bach neu lwy de llwy i ffurfio pêl chwarter o fondant, a'i rolio yn eich dwylo i gael y rownd. Gwisgwch y bêl rhwng eich palms, a gosodwch ceirios yng nghanol y fondant.
 5. Dod â'r ymylon allanol at ei gilydd a phinsiwch y fondant gyda'i gilydd ar y brig lle mae'r gors yn ymestyn o'r ceirios. Gwnewch yn siŵr bod y ceirios wedi'i orchuddio'n gyfan gwbl, yna rholiwch ef rhwng eich palms i esmwyth unrhyw wifrau neu wrinkles a'i gylchredeg.
 6. Rhowch y ceirios ar daflen pobi wedi'i orchuddio â phapur, a'i ailadrodd gyda'r ceirios sy'n weddill nes eu bod i gyd yn cael eu cynnwys gyda fondant. Os ydych chi'n ddryslyd am y broses hon, cyfeiriwch at y tiwtorial llun ceirios wedi'i orchuddio â siocled .
 7. Gan fod y fondant yn weddol feddal, mae angen ei oeri cyn y gallwch chi ddipio'r ceirios. Rhewewch yr hambwrdd nes bod y fondant yn teimlo'n gadarn, o leiaf 30 munud.
 8. Er eich bod yn disgwyl i'r fondant gadarnhau, tymeru'r siocled, a pharatoi lle yn eich cegin i ddipio'r ceirios. Os nad ydych chi am dymuno'r siocled, argymhellir defnyddio cotio candy siocled yn hytrach na siocled go iawn nad yw wedi'i dymheru. Mae siocled di-dor yn mynd yn feddal ar dymheredd yr ystafell ac nid dyma'r dewis da ar gyfer y candy hwn.
 1. Pan fydd y fondant yn gadarn, dechreuwch y broses dipio. Yn gyntaf, ni fyddwn ni'n sychu dim ond y rhannau o'r ceirios i helpu i atal gollyngiadau yn nes ymlaen. Gan gadw ceirios gan y coesyn, dipiwch y gwaelod yn y siocled, gan ddod tua 1/4 modfedd i fyny ochrau'r ceirios. Rhowch y ceirios yn ôl ar y daflen pobi a'i ailadrodd gyda'r ceirios sy'n weddill. Pan fydd y ganolfan yn hylifo, bydd yn gollwng allan o unrhyw leoedd gwan yn y cotio siocled, ac mae gwaelod y candy wedi'i dorri'n fan amlwg yn wan. Mae dipio dwbl y gwaelod yn sicrhau cotio cryf ac yn lleihau'r posibilrwydd o geirios siocled leaky.
 2. Erbyn i chi orffen dipio gwaelod y ceirios olaf, mae'n debyg y bydd y ceirios cyntaf wedi'i osod ac yn barod i gael ei ollwng yn llawn. (Os nad ydyw, rhewewch yr hambwrdd yn fyr i osod y rhannau siocled.) Cynnal ceirios gan y coesyn a'i llusgo drwy'r siocled, a'i orchuddio'n llwyr. Byddwch yn siŵr nad oes unrhyw fondant yn dangos trwy unrhyw le. Mae'n well i wisgo ychydig o'r coesyn gyda siocled, yn ogystal, i fod yn siŵr nad yw fondant hylif yn swigen drwy'r pen lle mae'r gors yn ymestyn o'r siocled. Pan gaiff ei orchuddio'n llwyr â siocled, gadewch i'r gormod drip dros y bowlen, yna llusgo'r ymyl waelod yn ysgafn dros wefus y bowlen i ddileu unrhyw ormodedd. Ailosod y ceirios ar y daflen pobi a'i ailadrodd nes bod pob un o'r ceirios wedi'u cwmpasu â siocled.

Ac yn awr am y rhan anodd: yr aros! Er y gellir mwynhau'r ceirios cyn gynted ag y bydd y siocled yn anodd, i gael canolfannau hylif bydd rhaid i chi aros yn unrhyw le o ychydig ddyddiau i ychydig wythnosau.

(Mae'r union amser yn dibynnu ar gryfder eich invertase.) Storio'r ceirios ar dymheredd ystafell gynnes yn ystod y cyfnod hwn, bydd tymheredd oer yn arafu gweithio'r invertase. Gallwch ddechrau profi'r ceirios ar ôl 2-3 diwrnod a pharhau i fonitro eu cynnydd trwy'r prawf blasu achlysurol nes bod y canolfannau yn gwbl hylif. Mwynhewch eich ceirios wedi'u gorchuddio â siocled!

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 245
Cyfanswm Fat 12 g
Braster Dirlawn 7 g
Braster annirlawn 4 g
Cholesterol 7 mg
Sodiwm 7 mg
Carbohydradau 34 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)