Pops Pie Pie Cherry

Beth sy'n well na sleisen blasus o bara ceirios? Peiriant ceirios bach ar ffon symudol!

Mae'r pasteiod bach yma yn anrheg anhygoel a chreadigol i dy gariad y diwrnod hwn. Maent yn rhwydd hawdd i'w rhoi ynghyd a gallwch eu lapio'n unigol fel anrhegion, neu eu harddangos yn unionsyth, ar gyfer parti Valentine's. Mae'r rhain hefyd yn ddelfrydol ar gyfer brunch briodas!

Gallwch chi adnewyddu'r cylchdaith yn llenwi â mefus neu llenwi pyri aeron arall. Neu, os ydych chi'n hoffi gwneud pethau o'r dechrau, gallwch wrth gwrs wneud eich cerdyn eich hun hefyd yn llenwi! Os ydych chi'n cael eich pwyso am amser, mae croeso i chi brynu crwst crwst siop. Mae'n torri'n rhwydd ac mae bob amser yn ddibynadwy iawn!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Tynnwch y blawd, byrhau, menyn a halen at ei gilydd mewn prosesydd bwyd at ei gilydd hyd nes y bydd llysiau bach yn ffurfio. Gallwch chi hefyd wneud hyn â llaw gyda chymysgydd pori.
 2. Cymysgwch finegr gyda dŵr rhew. Yna, arllwyswch gymysgedd dŵr yn araf i brosesydd bwyd tra'n plicio i gyfuno â'r toes. Stopiwch pan fo'r toes yn ffurfio mochyn meddal mawr.
 3. Tynnwch toes o brosesydd bwyd a rhannwch yn ei hanner.
 4. Rhowch y toes i mewn i bêl yn ofalus. Rhowch ar ddarn o lapio plastig a gorchudd. Yna, fflatiwch yn ofalus gyda'ch llaw felly mae'n gwneud disg byr.
 1. Ailadroddwch gyda hanner arall y toes. Mae'n bwysig iawn peidio â gweithio dros y toes, oherwydd bydd yn anodd iawn.
 2. Cwchwch yn yr oergell am o leiaf awr. Pan fyddwch chi'n gwneud oeri, cynhesu'r popty i 375 F.
 3. Tynnwch un disg defaid o'r oergell a'i roi ar wyneb ffwrn. Rholiwch i mewn i ddalen tua 1/8 modfedd o drwch.
 4. Torrwch 15 cylch gyda thorrwr bisgedi neu wydr.
 5. Rhowch y cylchoedd ar daflen pobi gyda parchment (bydd angen dwy daflen arnoch), yn ail yn gosod y cylchoedd ar y brig a gwaelod y daflen pobi, gan adael yr ystafell ar gyfer pob ffon lolipop. Gwasgwch ffon lolipop yn ganolog i ganol pob cylch.
 6. Rhowch un o ddwy ceirios a ychydig o'r surop i ganol pob cylch, gan gynnwys y ffon lolipop.
 7. Golchwch bob ceirios yn ysgafn fel ei fod yn gorwedd ychydig yn fwy fflat. Brwsiwch y gwyn wy o gwmpas ymyl allanol pob cylch.
 8. Rholiwch y bêl arall o doeth a thorri allan 15 cylch.
 9. Torrwch y calonnau o ganol pob cylch gyda thorrwr cwci bach. Os nad oes gennych un, gallwch hefyd dorri sleidiau yn lle hynny.
 10. Rhowch gylch y galon dros bob cylch cylch ar y daflen pobi. Crimpiwch yr ymylon gyda diwedd fforc. Ailadroddwch nes bod yr holl grugiau wedi'u cwblhau.
 11. Brwsio brig pob cerdyn pop gyda chymysgedd gwyn wy.
 12. Chwistrellwch ychydig o'r siwgr gronogedig dros bob cerdyn.
 13. Rhowch yn y ffwrn a'i goginio am 15 munud nes ei fod yn frown golau.
 14. Gadewch i oeri ychydig a gwasanaethu!