Breadau Fflat Cochion Gyda Hufen Lemon a Topio Apricot

Mae'r hufen lemwn unigol hon, sydd wedi'i bricyllu â thanau bara o rais, yn ychwanegu blasus hyfryd i unrhyw frecwast , brecwast neu ginio . Mae'r bas yn rysáit bara syml Almaeneg. Mae cymysgedd gyfoethog o mascarpone a quark yn cynnwys y siwgr gyda rhywfaint o siwgr a chwistrell lemwn wedi'i ychwanegu at flas. Nid yw'n hawdd dod o hyd i Quark y tu allan i Ewrop. Er mwyn gwneud quark yn iawn, mae'r broses yn cymryd oriau. Mae rysáit dynwared cyflym ar gyfer quark yn yr Almaen wedi'i gynnwys isod.

Gallwch ddefnyddio bricyll ffres neu tun ar gyfer y rysáit hwn.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rhowch y blawd pwrpasol mewn powlen fawr a gwneud argraff yn y canol.
 2. Diddymwch y burum mewn 4 llwy fwrdd o laeth llaeth. Trowch y yeast feddal i'r blawd pwrpasol. Dylai'r canlyniad ymddangos fel toes wedi'i dorri'n fân. Gorchuddiwch y powlen gyda thywel dysgl a'i storio mewn lle cynnes am 20 munud.
 3. Adfer y gymysgedd. Chwistrellwch y siwgr gwynogog gwyn a halen dros y brig. Torrwch y menyn i mewn i ddarnau a'u hepgor dros y toes. Ychwanegwch weddill y llaeth. Cnewch y toes gyda'ch dwylo nes ei fod yn dod yn esmwyth. Gallwch hefyd ddefnyddio cymysgydd stondin sydd wedi'i osod gyda'r atodiad bachyn toes ar gyfer y cam hwn. Ychwanegwch y rhesins
 1. Unwaith eto, cwmpaswch y bowlen gyda thywel dysgl a'i storio mewn lle cynnes am 60 munud. Dylai maint y toes ddyblu yn yr amser hwn.
 2. Llinellwch ddwy daflen pobi gyda phapur.
 3. Adfer y toes a'i droi i mewn i arwyneb gwaith ysgafn yn rhannol Rhannwch y toes yn 12 dogn. Rhowch bob cyfran i mewn i ffuggrwn fflat. Os oes gennych dorrwr cwci siâp wyau mawr, gallwch chi ddefnyddio hynny i greu ofalau mwy manwl. Defnyddiais torrwr hirgrwn 4 modfedd o 5 1/2 modfedd.
 4. Trosglwyddwch y tocsau toes i'r dalennau pobi gyda phapur a gadewch iddynt orffwys am 30 munud arall.
 5. Cynhesu'r popty i 350 F. Gosodwch y melyn wy gyda'i gilydd mewn powlen fach. Defnyddiwch frwsh pastew i wisgo'r ovalau toes.
 6. Rhowch yn y ffwrn a chogwch am 25 munud.
 7. Tynnwch y bara o'r ffwrn a'i drosglwyddo i rac wifren i oeri yn llwyr.
 8. Gwisgwch y mascarpone a'r quark ynghyd. Gwisgwch y 3 llwy fwrdd o siwgr grawnog gwyn.
 9. Ychwanegwch y chwistrell lemwn wedi'i ffresu'n ffres a'i gyfuno.
 10. Defnyddiwch gyllell paste neu gyllell menyn i ledaenu'r gymysgedd hufen lemwn i bennau uchaf pob ungrwn.
 11. Peelwch y bricyll ffres, torrwch yn hanner a daflu'r pwll. Fel arall, draeniwch y bricyll yn y can ac yn patio bob hanner sych. Os hoffech chi, cadwch y sudd i'w ddefnyddio neu ei ddileu yn y dyfodol.
 12. Rhowch un bricyll ar ben pob bara sy'n canolbwyntio yn y canol.
 13. Cynhesu'r jam bricyll yn fyr yn y microdon neu ar y stovetop. Defnyddiwch frwsh pastew bach i wisgo hanner y bricyll gyda'r jam bricyll.
 14. Plât a gweini.

Rysáit gyflym am wneud quark:

 1. 7 ons caws ricotta
 2. Hufen sur 1-ounce
 1. Rhowch y cynhwysion mewn prosesydd bwyd a'u cymysgu nes yn llyfn. Mae'n gwneud 8 ons.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 406
Cyfanswm Fat 18 g
Braster Dirlawn 9 g
Braster annirlawn 6 g
Cholesterol 129 mg
Sodiwm 319 mg
Carbohydradau 51 g
Fiber Dietegol 7 g
Protein 14 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)