Pralinau Siocled

Mae Pralinau Siocled yn cyfuno'r blas craflyd, blasus o pralin clasurol gyda siocled lled-melys cyfoethog.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

1. Paratowch daflen pobi trwy ei linio â ffoil alwminiwm a chwistrellu'r ffoil gyda chwistrellu coginio heb ei storio . Tynnwch 3 llwy fwrdd o'r ½ cwpan o sglodion siocled a'u neilltuo.

2. Mewn sosban cyfrwng, cyfuno'r ddau siwgr, yr hufen, y menyn, a'r halen dros wres canolig. Cychwynnwch nes y bydd y siwgr a'r menyn yn diddymu. Brwsiwch i lawr ochrau'r sosban gyda brwsh pastew gwlyb i atal crisialau siwgr rhag ffurfio, ac mewnosod thermomedr candy .

3. Parhewch i goginio heb droi nes bod y thermomedr yn cyrraedd 240 gradd. Unwaith y bydd y tymheredd priodol yn cael ei gyrraedd, tynnwch y candy o'r gwres, tynnwch y thermomedr, ac yna ychwanegu'r pecans a'r cwpan 1/3 o sglodion siocled sy'n weddill.

4. Dechreuwch droi'r candy yn egnïol. Bydd y siocled yn toddi a bydd y candy yn dechrau cael llai o liw ac yn fwy diangen. Parhewch i droi nes bod y candy yn dechrau dal ei siâp. Fodd bynnag, dylai fod yn hawdd ei droi. Mae'n bwysig peidio â throi gormod, gan fod pralinau'n mynd yn gyflym o hylif i goed craig. Unwaith y bydd hi'n brown ysgafnach, aneglur ac yn dal ei siâp, yn syth yn dechrau gollwng llwyau bach o'r candy ar y daflen becio wedi'i baratoi.

5. Gweithiwch yn gyflym i ffurfio'r candies, gan y bydd y pralinau yn dechrau gosod yn y sosban. Os bydd y candy stiffens cyn i chi gael ei wneud yn cwmpasu, ychwanegu llwy o ddŵr poeth iawn a'i droi nes ei fod yn rhyddhau, yna pharhau i gipio nes i chi ffurfio pob pralin.

6. Rhowch y 3 llwy fwrdd o sglodion siocled mewn powlen fach-microdon-fach a microdonnau nes eu toddi, tua 40 eiliad. Crafwch y siocled wedi'i doddi i mewn i fag bach Ziploc a'i dorri oddi ar y gornel. Siocled wedi'i chwythu dros y pralin mewn patrwm addurnol.

7. Rhowch y pralinau yn yr oergell i osod y siocled, tua 15 munud. Storiwch Pralinau Siocled mewn cynhwysydd cylchdro ar dymheredd ystafell.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 161
Cyfanswm Fat 10 g
Braster Dirlawn 4 g
Braster annirlawn 4 g
Cholesterol 9 mg
Sodiwm 44 mg
Carbohydradau 18 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)