Quesadilla Cyw iâr wedi'i Grilio

Gallwch chi baratoi'r quesadillas hyn cyn y tro ac yn syml eu grilio pan fydd eu hangen arnoch. Maen nhw hefyd yn gwneud blasus mawr i unrhyw barti. Mae'r rysáit hon hefyd yn ffordd wych o ddefnyddio cyw iâr wedi'i grilio dros ben!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cyfuno cwpan 1/4 / 60 ml o ddŵr, cilantro, jalapeno wedi'i sleisio, sudd calch ac olew olewydd mewn cymysgydd. Cyfunwch nes bod yn llyfn a thymor i flasu gyda halen a phupur.
 2. Rhowch dendrau cyw iâr mewn dysgl pobi bas.
 3. Arllwyswch farinâd dros y tendrau cyw iâr, cotio yn llwyr. Gorchuddiwch ac oergell 4 awr.
 4. Preheat Grill.
 5. Tynnwch cyw iâr o farinade a gril nes ei goginio, tua 6 munud.
 6. Brwsiwch y winwnsyn a'r eggplant gydag olew, taenwch ychydig o halen a phupur a grilio am tua 4 munud, gan droi yn achlysurol.
 1. Gwrapwch tortillas mewn ffoil a gosodwch ar rac y gril uchaf, tra byddwch chi'n coginio'r cynhwysion eraill.
 2. Tynnwch bopeth o'r gril.
 3. Cymysgwch gaws gyda'i gilydd mewn powlen.
 4. Rhowch tua 1/4 cwpan o gaws ar hanner y tortillas.
 5. Dewch â chyw iâr un slice o winwnsyn ac un slice o eggplant.
 6. Dewch i fyny â tortilla arall i wneud rhywbeth fel brechdan.
 7. Gosodwch ar gril a choginiwch dros wres isel nes bod y caws wedi'i doddi ac mae'r tortillas yn frown euraid braf.
 8. Torrwch Quesadillas Cyw iâr Grilled i mewn i chwarteri a gweini gydag hufen sur.