Rholiau Bara Wyau Swp Bach

Dim ond eisiau rysáit gofrestr syml? Bydd y swp bach hwn o roliau bara gwyn yn mynd yn wych gydag unrhyw brydau a phlant wrth eu bodd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Mewn powlen canolig, cymysgwch laeth a burum. Ychwanegu wy, menyn, siwgr, halen. Stir. Ychwanegwch 1-1 / 2 o blawd o flawd a chymysgwch yn dda. Ychwanegwch y blawd sy'n weddill yn araf, digon o flawd i wneud toes sy'n dilyn y llwy o gwmpas y bowlen. Trowch y toes i mewn i wyneb ysgafn a chliniwch am 4 munud, gan ychwanegu mwy o flawd yn ôl yr angen nes bod y toes yn feddal ac yn llyfn i'r cyffwrdd. Rhowch toes mewn powlen haenig canolig. Trowch y toes drosoch mewn powlen fel bod y brig hefyd wedi'i ysgafnu'n ysgafn. Gorchuddiwch â brethyn glân a gadewch i chi godi mewn lle cynnes, di-drafft am 1 awr neu hyd nes ei dyblu mewn maint.
  1. Punchwch y toes. Trowchwch y toes i fwrdd ysgafn a chliniwch am 4 munud neu nes bod y swigod allan o'r bara. Rhannwch y toes yn 6 rhol bach, 5 rhol gyfrwng, neu 4 rhol fawr. Rhowch ar daflen pobi wedi'i losgi, 2 modfedd ar wahân. Gorchuddiwch a gadewch i chi fyw mewn lle cynnes, di-ddrafft am 45 munud neu hyd nes dyblu'r maint.
  2. Bacenwch fara ar 375 gradd F am 10 i 15 munud neu hyd nes bod y rholiau'n frown euraid. Tynnwch y rholiau o ddalen a gadewch i chi oeri ar rac.

Cynghorion Bacio Bara

  1. Defnyddiwch ddŵr potel yn hytrach na dŵr tap i wneud eich bara. Gall meddalyddion dw r a dwr cyhoeddus clorinedig weithiau ladd y burum sydd ei angen i wneud eich toes bara yn codi.
  2. Cadwch y chwist wedi'i storio mewn cynhwysydd dwfn ac yn yr oergell. Mae gwres, lleithder ac aer yn lladd y burum ac yn atal toes bara rhag codi.
  3. Mae crib meddal ar bara a wneir gyda llaeth, tra bydd bara a wnaed gyda dŵr yn cael gwregys anoddach. I feddalu crib sy'n rhy galed, cadwch y bara mewn bag plastig.
  4. Os ydych chi'n defnyddio llaeth powdr yn hytrach na llaeth ffres, mesurwch y llaeth sych yn y bowlen ac ychwanegwch y swm hylif cywir ar wahân. Am un cwpan o laeth, defnyddiwch dri llwy fwrdd o laeth sych ac un cwpan o ddŵr.
  5. Gellir ychwanegu perlysiau sych a ffres i'r rhan fwyaf o fara burum. Mae tair llwy fwrdd o berlysiau ffres yn cyfateb i un llwy fwrdd o berlysiau sych.
  6. Mae gan flawd y llawr fwy o glwten na blawd pob bwrpas. Mae hyn yn golygu y bydd bara a wneir gyda blawd bara yn codi'n uwch na bara wedi'i wneud gyda blawd pob bwrpas. Gallwch chi wneud eich blawd bara eich hun trwy ychwanegu 1 lwy de 2 / lwy de glwten i bob cwpan o flawd pwrpasol rydych chi'n ei ddefnyddio yn eich rysáit bara.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 158
Cyfanswm Fat 8 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 3 g
Cholesterol 153 mg
Sodiwm 508 mg
Carbohydradau 14 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 8 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)