Rysáit Tendrau Cyw Iâr wedi'i Ryddhau heb Glwten

Mae'r rysáit syml a blasus hwn yn cael ei wneud â rysáit Tywrau Cyw Iâr wedi'i Fwcio heb Glwten gyda briwsion panko-heb-glwten cartref.

Mae briwsion Panko , neu friwsion bara Siapan, yn flasl, brawsiau bara corasol a ddefnyddir i wneud bwydydd wedi'u brïo'n ysgafn, wedi'u ffrio'n ysgafn a thapiau crith ar gyfer caseroles .

Mae'r rysáit panco-arddull panko-arddull hawdd hynod ac anhygoel, blasus ac ysgafnus yn berffaith ar gyfer cyw iâr, pysgod, llysiau neu unrhyw beth arall y gallech fod eisiau bara.

Pan fyddwch yn cyd-fynd â'r rysáit Ffrât Ffrât am ddim Glwten (rhowch soda'r clwb ar gyfer y cwrw heb glwten os dymunwch), fe gewch chi gêm yn y nefoedd.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y Grwpiau Panko-Arddull heb Glwten

 1. Rhowch 3 cwpan grawnfwyd Rice Chex heb glwten mewn bag plastig.
 2. Defnyddio pin dreigl i daflu'r grawnfwyd i fflamiau bras.
 3. Tymor gyda halen a phupur ac unrhyw gymysgedd o berlysiau yr hoffech chi.
 4. Defnyddiwch fel bragwr ar gyfer pysgod, bwyd môr, cyw iâr, llysiau, neu unrhyw rysáit sydd ei angen ar gyfer bridio crisp.

Gwnewch y Batter Fry-Free am ddim

 1. Combiniwch blawd, cornstarch, powdwr pobi, siwgr, pupur cayenne, powdr garlleg, powdryn nionod, halen a phupur am ddim i glwten mewn bag plastig mawr, plastig.
 1. Ysgwyd y bag i gymysgu'r cynhwysion sych yn drylwyr. Arllwyswch y gymysgedd hwn i mewn i fowlen canolig.
 2. Ychwanegwch sudd cwrw neu glwb di-glwten a'i gymysgu nes bod y batter yn llyfn ac nid yn rhy drwchus neu'n rhy denau. Ychwanegu mwy o hylif os yw'r batter yn rhy drwchus.

Gwnewch y Tendrau Cyw Iâr Ffrwyd-Am ddim

 1. Torrwch 3 bronnau cyw iâr heb eu croen i mewn i stribedi 1 modfedd. Rhowch y stribedi mewn Batter Fry Am ddim Glwten . Yn ddeniadol, os oes angen, gyda dŵr neu glwb soda nes bod y batter yn coatio'r stribedi cyw iâr yn ysgafn.
 2. Rholiwch y stribedi cyw iâr wedi'u halogi mewn briwsion arddull Panko di-glwten i wisgo'n drylwyr.
 3. Gwnewch bendrau cyw iâr wedi'u halogi a thaenog wedi'i frigio am o leiaf 1 awr cyn ffrio.
 4. Ffrwythau mewn olew coginio o 375- i 400 gradd F. poeth, nes ei fod yn frown euraidd, tua 8 munud neu hyd nes ei wneud.

Noder: Côt, lapio a rhewi stribedi cyw iâr yn ddwfn am hyd at 24 awr cyn ffrio am gyfleustodau go iawn. Hefyd, gwnewch yn siŵr bod eich arwynebau gwaith, offer, pans ac offer yn rhydd o glwten. Darllenwch labeli cynnyrch bob tro. Gall cynhyrchwyr newid ffurflenni cynnyrch heb rybudd. Pan nad oes gennych unrhyw amheuaeth, peidiwch â phrynu neu ddefnyddio cynnyrch cyn cysylltu â'r gwneuthurwr i wirio bod y cynnyrch yn rhydd o glwten.