Rysáit Cymhleth Rhubarb Hawdd

Mae coesau coch llachar rhubarb cynnar yn rhoi hyn i gadw ei liw hyfryd yn ogystal â'i blas tangi. Defnyddiwch gompost rhubarb fel brig ar gyfer hufen iâ neu bwdinau eraill (mae'n wych ar ficiau naws sinsir!). Gallwch hefyd ei ddefnyddio i wneud tartedi bach, ei ychwanegu at fefus neu ffrwythau ffres eraill i wneud pasteiod, neu ei rewi yn sorbet blasus.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rhowch yr holl gynhwysion mewn pot canolig dros wres isel, gan ddechrau gyda'r llai o siwgr. Ewch yn syth nes bod yr holl siwgr yn cael ei ddiddymu.
 2. Parhewch i goginio, gan droi'n aml, nes bod y darnau rhubarb yn disgyn ar wahân. Pan fo'r compôp yn debyg mor drwchus ag afalau, trowch y gwres i ffwrdd.
 3. Blaswch, ac ychwanegwch siwgr ychwanegol os ydych chi'n dymuno mwy o fwynhad. Cofiwch, fodd bynnag, fod y blas sur yn rhan o'r hyn sy'n arbennig am rwbob. Os ydych chi'n ychwanegu siwgr ychwanegol, dychwelwch y gwres i lawr a'i droi'n gyson nes bod y siwgr wedi'i diddymu'n llwyr.
 1. Llenwch jariau canning lân gyda'r compote rhubarb, gan adael hanner modfedd o ofod pen. Tapiwch waelod pob jar yn ysgafn ond yn gadarn ar palmwydd eich llaw i setlo'r compote a rhyddhau unrhyw swigod aer. Sgriwiwch ar guddiau canning. Proses mewn baddon dŵr berw am 10 munud.

Amrywiadau

 1. Cyfuno â Mefus
 2. Mefus - rhubob yn gyfuniad clasurol. Yn syml, disodli 1/2 o'r rhubarb gyda mefus wedi'i dorri, wedi'i dorri'n fân a lleihau'r siwgr.
 3. Defnyddiwch Fêl yn hytrach na Siwgr
 4. Dewiswch fêl ysgafn, ysgafn fel blodau neu meillion oren. Defnyddiwch 1/3 llai o fêl na'r siwgr y galwir amdano yn y rysáit.
 5. Ychwanegwch sinsir ffres neu grisialog
 6. Parau sinsir yn rhyfeddol gyda rhubarb. Ychwanegwch 1 - 2 llwy de o sinsir ffres wedi'i gratio neu 1 llwy fwrdd o sinsir wedi'i grisialu'n fân (candied) i'r rysáit.
 7. Trowch y Sorbet Rhubbob Compote Into
 8. Rhowch y compot yn yr oergell dros nos (8 - 12 awr), neu cyn belled â 24 awr. Prosesu mewn peiriant hufen iâ yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr.

Ffeithiau Rhubarb

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 115
Cyfanswm Fat 0 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 0 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 4 mg
Carbohydradau 29 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)