Rysáit Beignets Gyda Saws Bourbon Siocled

Beignets yw'r pwdin Louisiana clasurol. Yn debyg iawn i gacen gwn, mae'r batri wedi'i ffrio'n melys, ysgafn ac yn anadl-ni fyddwch byth yn gallu bwyta dim ond un! Mae fy rysáit yn rhoi tro i siocled-bourbon, yn sicr i syndod blagur blas pawb yn eich plaid nesaf.

Mae Bourbon hefyd yn chwarae rhan gref yn diwylliant Louisiana - mae hyd yn oed stryd adnabyddus a enwir ar ei ôl yn New Orleans. Trwy ychwanegu'r ysbryd hwn i'r saws, rydych chi'n sicr o gael pwdin sy'n llawn cysur y De.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. I baratoi'r beignets, arllwyswch y dŵr cynnes i mewn i'r bowlen o gymysgedd stondin a chwistrellwch burum ar ei ben. Gadewch i'r burum eistedd am 5 munud, a'i droi gan ddefnyddio fforc.
 2. Rhowch y bowlen ar y cymysgydd stondin, wedi'i osod gyda'r atodiad bachyn toes bara.
 3. Ychwanegu siwgr, halen, wy, llaeth a 2 chwpan o'r blawd a'i gymysgu ar gyflymder canolig nes bod yr holl gynhwysion wedi'u hymgorffori'n llawn, tua 5-7 munud.
 4. Ychwanegwch y byriad a'r cwpanau 1-1 / 2 sy'n weddill o flawd a pharhau i gymysgu hyd nes y bydd ffurfiau bêl o toes ac yn tynnu oddi ar ochrau'r bowlen.
 1. Tynnwch y bowlen oddi ar y cymysgydd, gorchuddiwch yn dynn gyda gwregys plastig, ac oergell am 2-3 awr.
 2. Gan weithio mewn sypiau, rhowch y toes yn ôl i 1/4 "ailgychwyn petau, a'i dorri i mewn i 2" sgwar.
 3. Arllwyswch yr olew i mewn i pot saws gwaelod trwm (neu freirwr dwfn) a gwres i 350 gradd F.
 4. Ffrwychwch y gwisgoedd mewn cypiau, nes eu bod yn plymio ac yn troi'n euraidd brown, 4-5 munud, a'u troi'n hanner ffordd drwy'r broses ffrio.
 5. Tynnwch o'r pot a'i rhoi ar bapur papur wedi'i osod ar dywel i'w draenio.
 6. Gadewch iddyn nhw oeri ychydig, ond bwyta tra maen nhw'n dal yn gynnes.
 7. Gweini gyda'r Saws Bourbon Siocled.
 8. I baratoi'r Saws Bourbon Siocled, cyfunwch y siwgr, y surop corn, a'r dŵr mewn saucepot 4-cwart.
 9. Dewch â'r cymysgedd i fudferu dros wres canolig-uchel, gan droi yn achlysurol a brwsio i lawr ochr y sosban gyda brwsh gwlyb yn ôl yr angen, nes bod y surop yn troi'n euraidd.
 10. Symudwch y sosban yn ofalus a pharhau i fudferu nes bod y cymysgedd yn troi lliw caramel amber dwfn.
 11. Tynnwch y saucepot o'r gwres ac ychwanegwch yr hufen trwm a'r bourbon yn araf, yn chwistrellu'n gyson. Bydd y gymysgedd yn codi ac yn swigen wrth i chi ychwanegu'r hylif.
 12. Ychwanegu'r siocled wedi'i dorri a'i fanila, a'i droi nes ei doddi.

Nodyn Cogydd: Os hoffech chi, gallwch ychwanegu taenell o siwgr melysion i'r beignets poeth ar ôl iddynt ddod allan o'r olew am fwyd dilys. Gall ffrindiau ymddangos yn frawychus ar y dechrau, ond does dim rhaid iddo fod! Dyma rai awgrymiadau ar gyfer ffrio diogel a syml. Dim bourbon wrth law? Ddim yn broblem! Defnyddiwch frandi, crib, neu ddisodli arall i baratoi'r saws.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 724
Cyfanswm Fat 38 g
Braster Dirlawn 19 g
Braster annirlawn 13 g
Cholesterol 77 mg
Sodiwm 303 mg
Carbohydradau 91 g
Fiber Dietegol 5 g
Protein 8 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)