Rysáit Pwdin Bara Selsig Siocled

Mae bara / rholiau Pretzel yn hollol ar hyn o bryd, ond beth ydych chi'n ei wneud gyda gadawodd? Yr un pethau y byddech chi'n eu gwneud gydag unrhyw gynnyrch bara sydd dros ben. Rwy'n hoffi gwneud pwdin bara.

Ysbrydolwyd y rysáit hwn gan un o Labriola Baking Company, un o'r cynhyrchwyr mwyaf o fara pretzel yn yr Unol Daleithiau

Bydd bara neu rolla pretzel prynu (bydd angen 1 bunt arnoch) yn gweithio'n iawn yn y rysáit hwn, ond ceisiwch wneud eich rholiau eich hun, mae'n hawdd iawn ac mae'r rysáit isod.

Dyma lun fwy o Bwdin Bara Bresglod Chip Siocled.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y Rholiau Bara Pretzel:

 1. Ychwanegwch 1 1/2 cwpan o ddŵr cynnes, 1 llwy fwrdd o burum sych sych a 2 llwy de siwgr i'r bowlen o gymysgedd stondin sydd wedi'i osod gyda'r atodiad bachyn toes. Cychwynnwch a gadael i chi orffwys nes ewyn, 5 i 10 munud.
 2. Ychwanegwch 4 1/2 cwpan o flawd pwrpasol, 2 llwy de o halen môr a 4 llwy fwrdd menyn wedi'u toddi, a'u cymysgu nes eu cyfuno'n dda, tua 5 munud. Bydd y toes yn llym iawn. Gorchuddiwch â lapio plastig a gadewch iddo gynyddu mewn lle cynnes nes dyblu.
 1. Llinellwch daflen pobi mawr gyda phapur croen a'i neilltuo. Mynnwch y toes i mewn i 12 darn cyfartal (neu ddau fag, os dymunir). Gosodwch bob darn am ychydig eiliadau ac wedyn, cwpanwch y darn toes, symudwch mewn cylchlythyr, ewinedd yn crafu arwyneb y gwaith, nes bod pêl esmwyth yn cael ei ffurfio. Lle, ochr haw i lawr, ar hambwrdd pobi wedi'i linio.
 2. Ailadroddwch gyda'r toes sy'n weddill. Gorchuddiwch â lapio plastig wedi'i lapio a gadewch iddo gynyddu mewn lle cynnes nes ei dyblu.
 3. Rhowch rac yng nghanol y popty a gwres i 425 gradd. Côt ysgafn rac oeri gwifren gyda chwistrellu coginio, a'i osod ar ben taflen pobi a'i neilltuo. Dewch â 2 chwart o ddŵr i ferwi a chael gwared o wres wrth ychwanegu'r soda pobi oherwydd bydd ewyn ewyn i fyny.
 4. Trowch a dychwelwch i'r gwres a'i ddwyn i ferwi isel. Rhowch 3 i 4 peli pretzel yn y dŵr ar y tro, ar ochr yr ochr seam, a mowliwch am 1 munud. Trowch drosodd a mwydwi 1 munud arall. Tynnwch â llwy wedi ei slotio neu sgimiwr i'r rac oeri a baratowyd. Ailadroddwch gyda peli toes sy'n weddill.
 5. Brwsiwch bob rhol yn ysgafn â'r wy wedi'i guro, gan wneud yn siŵr ei fod yn gwisgo'r ochrau. Chwistrellwch ag halen bras a gwnewch slash X ar ben y rhol, os dymunir. Pobi 15 i 20 munud.
 6. Torri 1 bunn o bara pretzel wedi'i oeri neu rolio i mewn i ddarnau 1 modfedd a gadael i eistedd allan dros nos neu dost ysgafn yn y ffwrn.

Fel arall, gallwch hefyd ddefnyddio rholiau bara pretzel a brynir gan siop, tua 1 punt.

Gwnewch y Custard Wyau:

 1. Mewn sosban, gwreswch 2 cwpan o hufen trwm ac 1/2 cwpan siwgr nes bod siwgr yn cael ei ddiddymu. Tynnwch o'r gwres a gadewch iddo oeri i dymheredd yr ystafell.
 1. Mewn powlen fawr, curwch 3 o wyau tymheredd ystafell fawr. Chwisgwch gymysgedd hufen-siwgr hufen i mewn i'r wyau wedi'u curo nes eu hymgorffori'n drylwyr.
 2. Ychwanegwch ffa o 1/4 ffa vanilla wedi'i sgrapio neu 2 lwy de fanila o ansawdd da a phinsiad o halen, a chwisgwch eto.
 3. Ychwanegwch sglodion siocled, gan sicrhau bod y cymysgedd wyg-custard ar dymheredd ystafell (er mwyn peidio â doddi'r sglodion) a'i droi. Trowch y bara i mewn i gymysgedd y cwstard, gan gymysgu'n drylwyr.
 4. Os ydych chi'n defnyddio cwpanau cwrtard neu ramekins nad ydynt yn silicon, eu cotio'n ysgafn â chwistrellu coginio. Rhannwch gymysgedd y cwstard bara yn gyfartal ymhlith y 8 cwpan. Rhowch mewn padell fwy (a fydd yn gwasanaethu fel baddon dŵr) ac yn rheweiddio dros nos.
 5. Pan fyddwch yn barod i bobi, tynnwch y bwdin bara o'r oergell a gadewch i chi fynd i'r tymheredd ystafell. Cynheswch y popty i 325 gradd. Llenwch y sosban fwy, mae'r ramennins yn eistedd i mewn gyda dŵr poeth i ddod 3/4 o'r ffordd i fyny ochrau'r ramekins a lle yn y ffwrn.
 6. Pobwch tua 45 munud neu hyd nes y bydd profion cyllell yn lân wrth eu gosod yng nghanol y pwdinau bara. Peidiwch â dadfeddwl tan barod i wasanaethu.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 528
Cyfanswm Fat 40 g
Braster Dirlawn 23 g
Braster annirlawn 12 g
Cholesterol 309 mg
Sodiwm 2,804 mg
Carbohydradau 31 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 12 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)