Rolliau Pecan Melys a Stwg

Pe baech chi'n meddwl na allai'r rholiau sinameiddio fod yn well nag nad ydych wedi cwrdd â'r blasus melys, gludiog, gooey, ffyrffi sy'n gofrestr cacanel pecan.

Mae'r rysáit ar gyfer y toes yr un fath ag ydyw ar gyfer fy rysáit rolio siiname , ond yn hytrach na gorchuddio eicon, byddwch yn eu pobi wrth gefn mewn casgliad caramel. Pan fydd y rholiau'n tyfu allan o'r ffwrn, byddwch chi'n troi'r sosban fel cacen uwchben i lawr ac mae'r caramel anhygoel yn tyfu carthu i lawr dros ochrau'r rholiau. Yn y bôn mae'r nefoedd.

Mae'r rysáit hwn ychydig yn cymryd llawer o amser oherwydd yr holl gynnydd y mae'n rhaid iddo ddigwydd. Ond maen nhw yn syml i'w gwneud ac yn bendant yn werth yr aros!

Os nad ydych chi eisiau aros, fe allwch chi bob amser daflu rhai pecans i'r hufen rolio siôn hon o rysáit gwenith .

Mae'r rysáit hon yn gwneud swp mawr o roliau. Mae'n wych eu gwneud nhw am wyliau neu ddod â rhywun sydd angen rhywbeth arbennig yn arbennig! Gallwch chi hanner neu chwarter y rysáit yn hawdd os ydych am wneud llai o roliau. Maent hefyd yn hawdd iawn i'w rhewi, dim ond pobi hanner ffordd, gadewch oer, a gorchuddiwch â ffoil alwminiwm yn dynn. Gallwch eu cadw'n rhewi am 3 mis! Ewch â nhw allan a'u pobi am tua 45 munud, nes eu bod yn feddal, yn ffyrnig ac yn frown euraidd!

Peidiwch ag anghofio eu bod yn blasu'n dda wrth lawgwn !

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu'r llaeth, y menyn a'r siwgr mewn sosban dros wres canolig. Gwnewch yn siŵr ei fod yn fudferu ac nid yn berwi. Tynnwch o'r gwres a gadewch iddo oeri i wlyb.
 2. Arllwyswch y burum dros y brig a'i droi i gyfuno.
 3. Ychwanegu tua 7 cwpan o'r blawd a'i droi'n gyflym. Gorchuddiwch â thywel a'i roi mewn lle cynnes i godi am oddeutu 1 awr.
 4. Ychwanegwch weddill y blawd a'r powdr pobi a'i droi'n gyfuno. Rhannwch y toes yn ddau neu dri darnau mawr.
 1. Rhowch un darn ar y tro i mewn i betryal mawr. Gadewch hi'n gymharol drwchus, tua 1 / 4-1 / 2 o fodfedd.
 2. Cyfuno 1 1/2 cwpan o'r menyn meddal gyda 1 3/4 cwpan o siwgr brown, 1/4 cwpan o sinamon, 1 cwpan o'r pecans, a 1/2 llwy de o ewin. Lledaenwch un rhan o dair o'r cymysgedd hwn dros betryal y toes.
 3. Rholiwch y toes tuag atoch mewn rholyn tynn. Rhowch y haenen at ei gilydd a'i dorri i mewn i sleisen 2 modfedd.
 4. Cyfunwch y menyn meddal sy'n weddill gyda'r siwgr brown sy'n weddill a'r pecans wedi'u torri. Rhannwch y cymysgedd hwn yn gyfartal rhwng eich prydau pobi (faint rydych chi'n ei ddefnyddio yn dibynnu ar faint eich padell). Rhowch y rholiau wedi'u sleisio yn y pryd pobi fel nad ydynt yn cyffwrdd. Byddant yn codi cryn dipyn! Gorchuddiwch y rholiau sinamon gyda thywel.
 5. Ailadroddwch gamau 5-8 am y darnau o toes sy'n weddill. Gadewch iddyn nhw godi am tua 20 munud.
 6. Rholiwch y rholiau am 375 am oddeutu 35 munud, peidiwch â gor-gacen.
 7. Rhowch y padiau i mewn i blât gweini tra bod y rholiau'n dal i fod yn gynnes, felly bydd y caramel yn dal yn feddal. Gweinwch ar unwaith !!
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 342
Cyfanswm Fat 28 g
Braster Dirlawn 15 g
Braster annirlawn 10 g
Cholesterol 60 mg
Sodiwm 81 mg
Carbohydradau 22 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 2 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)