Rysáit Salad Tofu Llysieuol "Egg"

Ydych chi'n chwilio am y rysáit salad wyau tofu perffaith? Gyda llwy fwrdd o fwstard i roi lliw melyn iddo, mae'r rysáit salad wyau tgan o vegan hwn yn edrych ac yn blasu fel salad wyau. Gyda dim ond tofu , relish, mwstard a sbeisys, mae'r rysáit salad wyau tofu syml hwn yn gwbl llysieuol, fegan, a hefyd heb glwten (er efallai y byddwch am wirio'r cynhwysion ar eich powdr garlleg a'ch powdr nionyn ar gyfer ychwanegion sy'n cynnwys glwten cudd ). Mae ganddo holl gynhwysion traddodiadol rysáit salad wyau, gan gyfnewid yr wy a defnyddio tofu yn ei le.

Gweini eich salad wyau tofu vegan yn union fel y byddech gyda salad wyau rheolaidd. Gallwch ei ddefnyddio ar fara tost ysgafn gyda letys ar gyfer brechdan salad "wy", neu ei weini ar wely letys yn y cinio, neu hoffwn ei roi mewn cynwysyddion rhannau bach a bwyta fy salad wyau tofu fel post-gymhwyster byrbryd hwb protein.

Os ydych chi'n pori o gwmpas, fe welwch fod llawer o ryseitiau "wy" yn galw am bupur gwyn, sy'n rhoi blas ac arogl "eggy" i ryseitiau tofu vegan. Felly, os oes gennych chi pupur gwyn wrth law, ychwanegwch pinyn i'r rysáit hwn. Nid oeddwn yn ei gynnwys yn y rhestr cynhwysion, oherwydd nid rhywbeth ydw i'n ei gadw'n bersonol fel arfer.

Os hoffech wneud brechdanau llysieuol creadigol ar gyfer cinio, edrychwch ar fwy o syniadau brechdanau llysieuol hwyl yma .

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Mewn powlen o faint canolig, mashiwch y tofu gyda ffor yn ofalus nes bod y cysondeb yn well gennych. Rwy'n hoffi cael ychydig o ddarnau bach o tofu, ond mae'n well gan rai pobl salad wyau mwy ysgafnach neu wead mwy rhyfeddol. Hyd atoch chi. Err ar ochr ychydig yn llai na ychydig yn fwy, gan y bydd yn gweddill y blasau yn well.

Ychwanegwch y mayonnaise, melys picl melys, sudd lemon a seleri wedi'i drochi, gan droi'n gyfuno'n dda.

Yna chwistrellwch y powdr garlleg a'r powdryn nionyn a'i droi yn y mwstard. Blaswch, ac addaswch sesiynau tymheru i flasu. Efallai y byddwch am ychwanegu dash o halen os ydych chi'n cael ei ddefnyddio i fwydydd halenach.

Yn olaf, chwistrellwch gyda dash o paprika am ychydig o liw a garnish, os hoffech chi.

Gweinwch eich salad wyau tofu ar fara tostog gyda letys a chwpl siâp tomato ar gyfer brechdan salad "wyau" vegan, neu ledaenu ar gracwyr ar gyfer llysiau llysieuol achlysurol.

Mae'r rysáit hwn yn llysieuol , fegan, a heb glwten (ond dim ond os ydych chi'n ei fwyta fel salad ac nid fel brechdan, wrth gwrs, neu gallwch ddefnyddio bara heb glwten).

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 269
Cyfanswm Fat 21 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 5 g
Cholesterol 8 mg
Sodiwm 357 mg
Carbohydradau 12 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 12 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)