Rysáit Sboncen Sboncen Vegan

Sboncen yw un o'r superfoods sydd heb danseilio. Yn gwbl onest, dydw i ddim yn wallgof am fwyta sboncen bak, ond pan fyddaf yn ei ychwanegu at fy ryseitiau bara, rwy'n ei garu'n llwyr. Gallwch chi ddefnyddio unrhyw fath o sboncen ar gyfer y rysáit hwn, o bwmpen i sboncen corn. Mae pob math yn rhoi blas unigryw i'r bara y bwriedir iddo fod yn bleser.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Mewn powlen fawr, cymysgwch ddwr a burum. Ychwanegwch laeth almond, menyn vegan, siwgr cnau coco, a halen môr. Stir. Cymysgwch mewn sboncen a 3 cwpanaid blawd bara. Ychwanegwch yn araf y blawd bara sy'n weddill, digon o flawd i wneud toes sy'n dilyn y llwy o gwmpas y bowlen. Trowch y toes i mewn i wyneb ysgafn a chliniwch am 4 munud, gan ychwanegu mwy o flawd yn ôl yr angen nes bod y toes yn feddal ac yn llyfn i'r cyffwrdd. Rhowch toes mewn powlen enaid mawr.

Trowch y toes i mewn mewn powlen fel bod y brig hefyd wedi'i ysgafnu'n ysgafn . Gorchuddiwch â brethyn glân a gadewch i chi godi mewn lle cynnes, di-drafft am 1 awr neu hyd nes ei dyblu mewn maint.

Punchwch y toes . Trowchwch y toes i fwrdd ysgafn a chliniwch am 4 munud neu nes bod y swigod allan o'r bara. Rhannwch y toes yn 24 darn. Siâp pob darn i mewn i gofrestr. Rhowch y rholiau ar 2 daflen pobi wedi'u lapio. Gorchuddiwch a gadewch i chi fyw mewn lle cynnes, di-ddrafft am 45 munud neu hyd nes dyblu'r maint.

Rholiwch y rholiau ar 400 gradd F am 55 munud neu hyd nes bod y rholiau'n frown ac yn wag wrth i'r topiau gael eu tapio. Tynnwch y rholiau o daflenni a'u gadael i oeri ar rac.

Awgrymiadau Baku Bara:

Paratowch sboncen ffrwythau ffres ar gyfer pobi yr un ffordd ag y byddech chi'n bwmpen newydd.

Peidiwch â defnyddio dŵr yn syth o'r tap. Bydd dŵr a dŵr clorinedig sy'n mynd trwy system meddal dwr yn lladd y burum yn eich bara a'i atal rhag codi. Yn hytrach, defnyddiwch ddŵr gwanwyn potel wrth bakio bara.

Gallwch ddefnyddio unrhyw fath o laeth yn y rysáit hwn, gan gynnwys llaeth cnau coco, cashew, soi a reis. Os ydych chi allan o laeth, disodli'r llaeth gyda dŵr.

Gellir dod o hyd i siwgr cnau coco mewn rhai siopau bwydydd ac yn y rhan fwyaf o siopau bwyd iechyd. Mae'n siwgr cyffredin sy'n gyfaill i feganau.

Nid yw olew cnau coco yn newid blas y bara hwn.

Teimlwch yn rhydd i arbrofi gyda gwahanol halwynau gourmet.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 47
Cyfanswm Fat 1 g
Braster Dirlawn 0 g
Braster annirlawn 1 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 172 mg
Carbohydradau 8 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 1 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)