Sut i Glân Gwneuthurwr Waffle

Cynghorion ar gyfer Gwneud Brechdanau Brecwast yn Haws

Mae croeso brecwast yn Waffles ar fore Sul, ond nid yw'r hyn sydd heb ei groesawu yn y dasg o lanhau'r gwneuthurwr waffle i fyny. Mae pob un o'r cromfachau hynny yn y grid yn drapiau batter cyntaf a gall fod yn rhwystredig.

Peidiwch â rhoi'r gorau i waffles dim ond eto. Nid oes rhaid i lanhau fod yn boen os oes gennych ychydig o driciau yn eich arsenal. Cyn i chi goginio waffle arall, rhoi'r awgrymiadau hyn i'r cof.

Camau i Wneud Bod Gwneuthurwr Waffle Glân

Y tro i lanhau gwneuthurwr waffle yw amseru.

Ni ddylai fod yn boeth, ond peidiwch â'i diffodd neu anghofio ei lanhau naill ai. Gwnewch arfer o'i lanhau cyn gynted ag y bydd yn oeri i lawr ac ni ddylech gael unrhyw broblemau.

 1. Arhoswch i'r gwneuthurwr waffle oeri cyn glanhau.
 2. Defnyddiwch dywel papur sych neu frethyn llaith i ddileu briwsion a chynhesu gormod o olew ar y platiau grid.
 3. Defnyddiwch frethyn llaith i sychu'r tu allan.
 4. Er mwyn cael gwared â chwistrellu ystlum, wedi'u pobi ar bapur, arllwys ychydig o ddiffygion o olew coginio ar y batter. Gadewch iddo eistedd ychydig funudau i'w feddalu, yna ei sychu â phlât llaith neu dywel papur.
 5. Gellir golchi platiau coginio symudadwy yn ysgafn mewn dŵr cynnes, sebon, wedi'i lanhau'n lân, ac wedi'i sychu'n aer.
 6. Gwnewch yn siŵr fod eich gwneuthurwr waffle yn hollol sych cyn ei roi i ffwrdd.

Peidiwch ag Anghofio'r Olew yn y Grid

Ar ôl pob defnydd, bydd angen i chi lanhau olew sy'n casglu yn y grid. Dilynwch y camau syml hyn:

 1. Rhowch darn bach o dywel papur o gwmpas pen bras criben.
 1. Lleddwch hi ychydig â finegr gwyn.
 2. Defnyddiwch ef i ddileu'r olew a'r gweddill o fewn y grid.

5 Awgrymiadau ar gyfer Cynnal a Chadw Gwneuthurwyr Waffle

Mae gwneuthurwr waffle da y gwyddoch ac yn ymddiried ynddo yn offeryn gwych yn y gegin. Gyda rhai awgrymiadau, gallwch ei gadw'n gweithio ac edrych mor dda â newydd.

 1. Cyfeiriwch bob amser at eich llawlyfr cyfarwyddyd neu wefan y gwneuthurwr i gael awgrymiadau glanhau sy'n benodol i'ch gwneuthurwr waffle.
 1. Dim ond cotio ysgafn o olew coginio y dylai gwneuthurwyr waffle nonstick eu defnyddio cyn y tro cyntaf y byddant yn cael eu defnyddio ar gyfer y dydd (nid cyn pob waffle). Mae'n well defnyddio olew coginio naill ai mewn potel chwistrelladwy fel Misto neu ei brwsio gyda brwsh crwst . Gall chwistrellau coginio haerosol adael gweddillion gwniog ar yr wyneb nad yw'n guddio.
 2. Peidiwch byth â moddi gwneuthurwr waffle trydan mewn dŵr.
 3. Peidiwch â defnyddio offer miniog neu fetel i gael gwared ar y waffles wedi'u coginio neu i gael gwared ar batter caked-on. Efallai y bydd hyn yn crafu'r wyneb a chreu problemau yn y dyfodol gyda wafflau wedi'u sownd.
 4. Os yw'ch waffles yn dechrau storio, gwnewch yn siŵr eich bod yn ysgubo'r grid gyda swm priodol o olew. Hefyd, bydd y menyn yn eich batter yn chwarae rôl arwyddocaol. Po fwyaf o fenyn yn eich rysáit, y llai o broblemau a gewch gyda wafflau sydd wedi'u sownd.