Sut i Goginio Pasta

Mae pasta coginio yn ffurf celf y gall unrhyw un ei ddysgu; dim ond ychydig o ymarfer a gwybodaeth y mae'n ei gymryd. Cydosod saws hawdd, a dim ond toss gyda'ch pasta al dente . Dyma sut.

Anhawster: Hawdd

Amser Angenrheidiol: 20 munud

Dyma sut:

 1. Llenwi stoc stoc mawr gyda dŵr. Po fwyaf o ddŵr yw'r gorau - pasta yn unig yn troi pan gaiff ei goginio mewn rhy ychydig o ddŵr.
 2. Ychwanegwch halen. Mae halen yn gwneud blas pasta yn well, ac ni fydd yn cynyddu lefel sodiwm eich ryseitiau yn sylweddol. Defnyddiwch 1 llwy de bob galwyn o ddŵr. Ar y lefel honno, mae 2 ounces o pasta heb ei goginio (1 cwpan wedi'i goginio), maint y FDA sy'n gwasanaethu, yn amsugno tua 20 mg o sodiwm sy'n oddeutu 1% o'r derbyniad sodiwm dyddiol a argymhellir. Nid yw hynny'n ddim. Yn sicr, gallwch chi ychwanegu mwy o basta; mewn gwirionedd, mae Eidalwyr yn dweud y dylai dŵr pasta flasu mor salad â'r môr.
 1. Dewch â'r dŵr i berw treigl. Mae hyn yn golygu berw na allwch ei stopio trwy droi.
 2. Mesurwch y pasta sydd ei angen arnoch. Yn gyffredinol, mae pasta yn dyblu maint pan goginio, felly 1 cwpan heb ei goginio = 2 cwpan wedi'i goginio. Cyfeiriwch at y rysáit os oes angen.
 3. Ychwanegwch y pasta yn araf i'r dŵr berw. Yn ddelfrydol, ni ddylai'r dŵr rwystro berwi, ond os yw hynny'n digwydd, mae'n iawn.
 4. Ewch ati i droi ychydig yn fwy! Bydd pasta yn glynu at ei gilydd os na chânt ei droi yn ystod yr eiliadau cyntaf hanfodol o goginio. Peidiwch ag ychwanegu olew, oherwydd bydd hynny'n gwneud y pasta'n llithrig ac ni fydd y saws yn cadw ato pan fydd wedi'i wneud.
 5. Dechreuwch amseru pan fydd y dŵr yn dychwelyd i ferwi. Mae'r rhan fwyaf o pastas yn coginio mewn 8 i 12 munud. Edrychwch ar gyfarwyddiadau'r pecyn! A droi bob munud.
 6. Gallwch chi reoleiddio'r gwres felly nid yw'r cymysgedd pasta / dŵr yn ewyn i fyny a thros yr ochr. Gostwng y peth mwyaf cyffredin, a dylai popeth fod o dan reolaeth. Neu gallwch ychwanegu ychydig o fenyn i'r pot; mae hyn yn lleihau tensiwn wyneb y dŵr felly ni fydd yn berwi drosodd.
 1. Yn wir, yr unig ffordd i ddweud a yw'r pasta wedi'i goginio'n gywir yw ei flasu. Dylai fod yn 'al dente' - yn gadarn, ond yn dendr, gyda chraidd fach yn y canol. Prawf 2 munud cyn yr amser coginio cynharaf a nodir ar y blwch. Ni allwch "uncook" pasta wedi'i goginio.
 2. Gallwch hefyd dorri i mewn i ddarn o pasta rydych chi wedi pysgota allan o'r pot. Ni ddylai fod unrhyw wyn solet yng nghanol y pasta - dim ond cysgod i liw mwy hufen.
 1. Nawr, draenwch y pasta i mewn i gludwr wedi'i osod yn eich sinc. Codwch y colander a'i ysgwyd oddi ar y dŵr dros ben.
 2. Peidiwch â rinsio'r pasta eich bod chi'n gweini bwyd poeth . Mae hynny'n tynnu'r starts sy'n helpu i ddal y saws. Os ydych chi'n gwneud salad oer, rinsiwch felly nid yw'r salad yn gludiog. Ar y llaw arall, dydw i byth yn rinsio fy pasta ar gyfer saladau prif ddysgl oer, dim ond oherwydd fy mod yn hoffi sut mae'r pasta poeth yn amsugno'r gwisgo. Mae i fyny i chi!
 3. Defnyddiwch y pasta yn y rysáit. Trowch hi i mewn i saws symmering, ei gymysgu â saws oer, ychwanegu at salad neu ei ddefnyddio mewn ffitatas. Os oes pasta ar ben, storiwch ef gan ddefnyddio'r tipyn hwn .

Awgrymiadau:

 1. Drwy gwmpasu'r pot pan fyddwch chi'n dod â dŵr i ferwi, rydych chi'n lleihau'r pwysedd aer yn uniongyrchol dros y dŵr, gan ei gwneud yn haws i'w berwi.
 2. Peidiwch byth â chymysgu mathau pasta mewn un pot. Mae gan bob un ohonynt amseroedd coginio gwahanol; darllenwch gyfarwyddiadau pecyn yn ofalus.
 3. Gwyliwch y broses goginio'n ofalus. Gall Pasta overcook yn gyflym iawn.
 4. Os bydd y pasta i'w ddefnyddio mewn caserol, rhowch ychydig o dan. Bydd yn gorffen coginio i berffeithrwydd tra yn y ffwrn neu'r sgilet.

Yr hyn sydd ei angen arnoch chi: