Sut i Wneud Llaeth Soi: Rysáit Corea

Mae llaeth soi cartref â blas nutty ac mae'n hawdd ei wneud gyda'r rysáit syml hwn. Drwy wneud y llaeth yn eich cegin, gallwch reoli ei wead a'ch melysrwydd. Er bod Americanwyr yn aml yn yfed llaeth soi, mae llawer o Koreans yn well ganddynt fersiynau cartref.

O ystyried pris llaeth soi a'r newyddion nad yw rhywfaint o'r llaeth soi "organig" yn cael ei wneud mewn gwirionedd o ffa soia organig, mae Coreans wedi dechrau gwneud llwythi gartref yn amlach.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Cynhesu ffa dros nos mewn powlen fawr.
 2. Y diwrnod canlynol, taflu unrhyw ffa sydd heb feddalu neu ehangu.
 3. Rinsiwch ffa a diswyddo croeniau rhydd.
 4. Rhowch ffa a 2 i 3 cwpan o ddŵr mewn cymysgydd.
 5. Peidiwch â llyfn, gan ychwanegu mwy o ddŵr yn ôl yr angen.
 6. Llaeth a mwydion strain trwy griw wedi'i linio â cheesecloth ychydig weithiau, gan bwyso ffa i gael gwared â llaeth. *
 7. Rhowch laeth soi a 2 i 3 cwpan o ddŵr mewn stoc stoc a dod â berw. Stir a sgim ewyn.
 1. Mowliwch, gan droi weithiau, am tua 20 munud.
 2. Ychwanegwch fwy o ddŵr yn ôl yr angen.
 3. Ychwanegwch fêl neu siwgr i flasu. Os ydych chi'n hoffi fanilla, gallwch ychwanegu hynny hefyd.
 4. Cwchwch y llaeth a'r storfa yn yr oergell.

* Peidiwch â gadael y mwydion, gan y gellir ei fwynhau mewn ychydig o wahanol ffyrdd hefyd.

Nodiadau ac Awgrymiadau

Gan nad yw llaeth soi yn cynnwys unrhyw lactos, mae'n lle llaeth da i unrhyw un sy'n anfoddefydd lactos (tua 80 y cant o Dwyrain Asiaid). Mae hefyd yn lle rhwydd a blasus ar gyfer llysiau a llysieuwyr gan ei bod yn fwyd yn seiliedig ar blanhigion ac nid yw'n cynnwys llaeth buwch.

Mae soi yn brotein cyflawn, sy'n brin ar gyfer bwyd sy'n seiliedig ar blanhigion. Mae'n uchel mewn protein ac yn gymharol isel mewn braster o'i gymharu â llaeth y fuwch. Mae ganddo hefyd colesterol, sy'n dda i bobl â phroblemau iechyd y mae angen iddynt wylio'r niferoedd hynny. Mae Soi yn cynnwys isoflavones, a ddangoswyd mewn rhai achosion i leihau colesterol "drwg". Fodd bynnag, nid oes ganddo fitaminau B neu galsiwm.

Os hoffech chi ymgorffori llaeth soi yn fwy yn eich bywyd bob dydd, rhowch gynnig ar yr awgrymiadau hyn: