Y Rysáit Sudd Gorau ar gyfer Fitamin A

Mae dau fath o fitamin A. Mae'r enwau cyntaf yn cael eu galw'n retinoidau, a geir mewn ffynonellau bwyd fel cigydd, pysgod olewog, cynhyrchion llaeth, wyau a bwydydd caerog. Ac er bod y rhain i gyd yn ffynonellau da o fitamin A, maent hefyd yn uchel mewn colesterol a braster dirlawn.

Mae'r ail ffurf o fitamin A yn seiliedig ar blanhigion ac yn cael ei adnabod yn well fel carotenoidau. Gyda mwy na 600 o garotenoidau yn hysbys, maent yn cael eu rhannu'n ddau fath, xanoffophyl, sy'n rhoi pigmentau melyn i'r bwydydd y byddwn yn eu bwyta, a charotenau, sy'n aml yn rhoi'r lliw oren i'n ffrwythau a'n llysiau. Yn ddiddorol, gall y corff gynhyrchu'r holl fitamin A sydd ei angen arno o'r ffrwythau a'r llysiau yr ydym yn eu bwyta!

Mae fitamin A o ffrwythau a llysiau yn hynod o bwysig i lawer o swyddogaethau yn y corff. Fel gwrthocsidiol, mae fitamin A yn helpu i gael gwared ar ocsigen niweidiol o'n systemau. Mae'n rhychwantu radicalau am ddim ac yn ymladd clefydau a heintiau. O'r herwydd, mae'n arbennig o bwysig ar gyfer ein imiwnedd.

Mae fitamin A yn ymladd difrod llygaid trwy eu hamddiffyn rhag golau niweidiol. Mae hefyd yn cynorthwyo ein gweledigaeth mewn ysgafn isel. Mae fitamin A hefyd yn amddiffyn pilenni mwcws a chroen rhag ymosodiad gan facteria a haint. Mae'n hanfodol ar gyfer esgyrn a dannedd iach. Mae fitamin A hefyd yn hynod o iechyd i systemau atgenhedlu dynion a merched.

Mae'n hysbys bod ffynonellau planhigion fitamin A yn fuddiol. Ddim felly ar gyfer ffurflenni pilsen.

Mae fitamin A hefyd yn amddiffyn y croen rhag afiechydon o'r fath fel acne a psoriasis ac yn helpu i atal heneiddio cyn y croen trwy ei weithgaredd gwrthocsidiol.

Ffynonellau Da o Fitamin A

Wrth ystyried pa ffrwythau a llysiau sy'n ychwanegu at eich sudd neu esmwythwch sy'n cynnwys y ffynonellau cyfoethocaf o fitamin A, meddwch liw bywiog, ac nid yn unig oren! Mae rhai ffrwythau a llysiau sy'n blesur purffor, melyn a choch yn ffynonellau gwych o fitamin A, fel pupur coch, porffor a chlog melyn.

Mae rhai o'r ffynonellau gorau o fitamin A yn moron, pupur cloch, a phupur poeth, cantaloupe, sbigoglys, letys romaine, a bricyll. Mae eraill yn mango, gwyrdd gwyrdd, grawnffrwyth, bresych, tatws melys, watermelon a tomato.

Dyma ryseit sudd hoff fitamin A.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Ychwanegu cynhwysion i gymysgydd.
  2. Cydweddwch yn dda nes cyrraedd y cysondeb a ddymunir.