Y Ryseit Gin a Tonig Classic a Little History

Mae'n anodd dychmygu, ond dechreuodd yfed gin a tonig Prydain ei fywyd yn yr 16eg ganrif fel meddygaeth ar gyfer problemau'r arennau - diolch i chi Dr Franciscus Sylvus. Er gwaethaf ei dechreuadau, fodd bynnag, nid oedd y gorffennol yfed bob amser mor haeddu.

Daeth Gin yn enwog fel diod y tlawd gan ddod yn wallgofrwydd ac yn newyn i strydoedd Lloegr yn y 18fed ganrif fel y dangosir gan William Hogarth yn yr argraff Gin Lane. Diolch i'r Ddeddf Tippling yn 1751 cafodd gin-siopau bach eu dileu, ac roedd dosbarthiad y gin yn mynd i ddistyllwyr mawr a manwerthwyr a oedd yn gwella nid yn unig ansawdd y ddiod ond hefyd yn codi ei broffil ac yn raddol daeth gin yn enwog fel diod dyn.Mae priodas llwyddiannus gin i tonic yn diolch i'r gwladychiad Prydeinig yn is-gynrychiolydd Indiaidd. Roedd malaria yn broblem anferth ac efallai y byddai ychwanegu cwinîn i ddŵr tonig ar gyfer atal wedi helpu, ond roedd y blas yn wyllt felly roedd ychwanegiad o gin yn helpu i fethu'r blas - mae'r gweddill yn hanes.

Mae gwneud y gin a'r tonig perffaith yn bwnc a sicrheir i greu dadl a dadl ymhlith y Prydeinig, ac yn ôl pob tebyg. Pa Gin - lemon neu galch - y gyfran o gin i tonig - i'w droi neu beidio â'i droi? Mae gan bawb farn.

Fy ngŵr yw'r cymysgydd G & T yn y tŷ hwn, a dyma'r cyfuniad gorau o galch yn y gin a'i droi.

Ei Ryseit Hoff

Llenwch wydr bêl uchel gyda rhew, ychwanegu 1 rhan gin (50 ml) mae'n hoffi (Bombay Sapphire y gorau) i dri rhan o ddŵr tonig (Fevertree os yw'n bosibl) (150 ml), 1 slice calch a'i gymysgu'n dda.

Dewislen Rise of the Gin

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac nid ydym yn siarad uwchben tua 5, bu cynnydd enfawr o gins crefft newydd.

Mae'r rhain yn distillers gin sy'n gweithio ar raddfa eithaf bach ac yn cydweithio'n agos â gwahanol botanegol ac arddulliau.

Mae llawer iawn o geisio ar y gins crefft hyn ac maent yn amrywio cymaint o ran arddull a blas eu bod wedi ffurfio is-ddiwylliant eu hunain o'r lle; pam a beth yw byd y gin. Byddwch yn ffodus gyda bar wedi'i stocio â gin a byddant fel arfer yn gadael i chi flasu nifer i'w samplu cyn i chi brynu.

Nid oes unrhyw risg os yw'r gin rydych chi'n ei hoffi yno, neu fel arall, y rhai rydych chi'n eu prynu ydynt yn dibynnu arnynt.