5 Cam i Creu'r Coctelau Cymysg Perffaith

Dysgu sut i wneud y Margaritas a Daiquiris orau wedi'u rhewi

Mae coctelau cymysg yn drafferthion gwych ac yn ychwanegu hwyl i bartïon, yn enwedig yn yr haf. Gall fod yn anodd cael canlyniadau cyson ar y dechrau, ond bydd ychydig o gynghorion yn eich helpu i greu margaritas a daiquiris gwych bob tro.

Mae cymysgu coctelau perffaith amser ar ôl amser yn cymryd ymarfer a lefel o amynedd y gellir ei ddysgu'n gyflym. Mae'n hawdd iawn gwneud coctel ffug ac yr un mor hawdd i wneud soupy un.

Bydd yr awgrymiadau hyn yn eich cerdded trwy'r broses o gymysgu diodydd gwych trwy gydol yr haf .

5 Cam ar gyfer Coctelau Cymysg Bendant

 1. Ychwanegwch liwron, sudd, a ffrwythau i'r pysgwr cymysgydd a'i gymysgu nes ei fod yn gymysg. Drwy wneud hyn cyn ychwanegu iâ, byddwch yn sicrhau bod y cynhwysion hyn yn cael eu cymysgu'n iawn cyn i'r cymysgydd fynd i weithio ar yr iâ.
  • Rinsiwch y ffrwythau dan redeg dŵr a thynnwch unrhyw goes neu groen. Torri i mewn i ddarnau o tua 1 modfedd.
  • Rinsiwch berlysiau a chwistrellwch i ddarnau llai , gan ddileu unrhyw goes.
  • Os yw rhan fewnol cwt eich cymysgydd yn symudadwy, mae'n gwneud cwpan mesur mawr. Dysgwch ble i'w lenwi am ergyd o tequila neu rw a gallwch chi atal gwneud eich diodydd yn rhy wan neu'n rhy gryf.
 2. Ychwanegu iâ crac. Mae llai o rew yn well, felly dechreuwch gyda thua 1 cwpan fesul diod. Gallwch chi ychwanegu mwy o iâ yn nes ymlaen yn y broses blendio os gwelwch fod y diod yn rhy ddyfrllyd.

  • Dechreuwch â rhew wedi'i gracio neu wedi'i falu gan fod ciwbiau'n trethu'r modur y tu hwnt i'r hyn sydd ei angen ac efallai y byddant yn lleihau bywyd modur a llafnau'r cymysgydd.
  • Os oes gennych gymysgydd caled, efallai y bydd yn gallu torri'r iâ i chi.
  • Mae bag Lewis yn ffordd hawdd i ysgubo ciwbiau iâ ac mae'n fuddsoddiad bach, teilwng ar gyfer eich bar.
 1. Sicrhewch y caead ar y piciwr a dechrau cyfuno ar gyflymder araf. Dyma lle mae'r modd pwls yn ddefnyddiol oherwydd gallwch chi ddechrau a stopio'r modur mewn byrstiadau byr i dorri unrhyw gynhwysion mawr a rhew.
 2. Adeiladu'r cyflymder. Gweithiwch trwy gylchredau cyflymder eich cymysgydd cam wrth gam ar gyfer y coctelau wedi'u rhewi'n rhad ac am ddim.
 1. Edrychwch ar y canlyniadau. Pan sylwch chi nad yw'r cymhlethydd bellach yn siŵr ei fod yn cracio darnau mawr o iâ, dylech wirio cysondeb yfed.
  • Agorwch y clawr ar ôl i'r modur stopio a'i droi gyda llwy bar (y siafft hir yw'r hyd perffaith i gyrraedd y gwaelod). Os ydych chi'n sylwi ar ddarnau mawr, byddwch chi eisiau ailadrodd camau 3-5 hyd nes y bydd y rhain i gyd wedi'u cymysgu.
  • Os yw'r gymysgedd yn rhy denau ac yn ddyfrllyd, bydd angen i chi ychwanegu mwy o rew a chymysgu eto.
  • Os yw'r gymysgedd yn rhy gryno, ychwanegwch un o'ch cynhwysion hylifol a reblend. Dechreuwch fach gan ei bod hi'n hawdd gwaethygu'r balans a'i wneud yn rhy ddyfrllyd (sy'n golygu bod angen mwy o iâ arnoch a bod y beic yn parhau).

Ychydig o gynigion terfynol ar gyfer Coctel Blendio