A oes Rhywbeth fel Cwr Hybrid?

Mae pob cwrw naill ai'n gwyn neu lager . Mae hyn yn seiliedig ar y ffaith mai dim ond dau gategori cyffredinol o burwyr sy'n burum: cywerydd a lager. Gan fod burum yn pennu'r math o gwrw, mae'n rheswm mai dim ond dau fath o gwrw sydd ganddo. Felly, yna, beth yw hybrids? Y rhain yw cwrw sydd i fod yn gywilydd bach ac ychydig o lager. Ond, sut y gall hynny fod? Ydy'r ddau fath o wartheg yn cael eu defnyddio yn ystod eplesiad neu a yw'n rhywbeth arall?

Mae yna ychydig o arddulliau cwrw allan yno a elwir ar y cyd fel cwrw hybrid. Fe'u gelwir felly oherwydd eu bod yn cael eu gweld yn gyfuniad o lager a chywilydd ond, nid yw hyn mewn gwirionedd yn wir.

Dau fath o gwrw

Caiff llysiau eu eplesu â thostur lager sy'n weithredol mewn tymheredd oerach na burum gwenith. Yn aml, cynhelir llinellau am wythnosau neu fisoedd hyd yn oed ar dymheredd oer ar ôl i'r fermentiad fod yn llwyr. Mae afon yn cael eu eplesu ar dymheredd cynhesach a'u pecynnu neu eu gwasanaethu'n fuan ar ôl gorffen y fermentiad.

Felly, er bod y burum yn pennu a yw cwrw yn cywilydd neu lager, mae yna ddulliau bragu sy'n gyffredin yn gyfyngedig i naill ai ales neu lagers. Defnyddir y dulliau bragu hyn oherwydd, yn y rhan fwyaf o achosion, maent yn gwella blas ac ansawdd y arddulliau cwrw sy'n cael eu torri; nid ydynt yn newid dosbarthiad y cwrw.

Dulliau Cwrw Gwahanol

Mae yna ychydig o arddulliau cwrw sy'n cael eu cuddio â dulliau sy'n gyffredin i fragu lager ond wedi'u eplesu â burum cywilydd ac i'r gwrthwyneb.

Dyma'r arddulliau y cyfeirir atynt weithiau fel arddulliau hybrid.

Mae Kolsch yn un enghraifft. Mae'r arddull cwrw Almaeneg yn cael ei wneud yn ac o amgylch dinas Cologne. Mae'n gwrw lliw golau gyda phroffil blas cain. Caiff y cwrw ei eplesu â burum cywilydd, gan ei gwneud yn gywilydd, ond fe'i cynhelir mewn tymheredd oer am ychydig amser ar ôl ei eplesu, arfer sy'n gysylltiedig yn aml â lagers.Mae cwrw Steam, a ddechreuodd yn San Francisco, i'r gwrthwyneb i Kolsch. Mae'n cael ei dorri, ei eplesu a'i weini'n gyflym fel y rhan fwyaf o glefyd, ond fe'i gormodir â thostur lager.

Felly, nid hybrid mewn gwirionedd yw'r gair iawn i'w ddefnyddio i ddisgrifio'r cwrwiau hyn. Mae yna lawer o ffyrdd gwahanol o dorri cwrw ac, cyhyd â'ch bod yn cael cwrw ar y diwedd, maent i gyd yn gywir, yn iawn? Pe baem yn ceisio categoreiddio cwrw yn seiliedig ar ddulliau'r bragwyr yna byddai gennym ni dwsinau neu hyd yn oed cannoedd o gategorïau i feddwl amdanynt.

Dyna pam ei bod yn gwneud synnwyr i gadw at fy nghaisiad y gellir rhannu'r holl gwrw yn ddau wersyll: boen yeast a chwist lager.