Rysáit Graubrot Almaeneg Grain Gyfan

Yn seiliedig ar rysáit blawd ysgafnach, mae'r bara grawn cyfan hon yn cynnwys un trydydd blawd seren ac fe'i gelwir yn aml yn "Graubrot" neu "Mischbrot" yn Almaeneg. Yn yr Almaen, y tu hwnt i'r dewch, mae'r llai o ryg yn y bara, felly byddai hwn yn fara y gallech ei gael ym Mwafaria neu Swabia. Defnyddir y cychwynnol rhygyn i ledaenu'r bara yn ysgafn a gwella'r gwead.

Mae angen dau ddiwrnod i'w wneud yn y bara hwn. Diwrnod Un - paratoi 10 munud; Diwrnod Dau - cyfanswm amser 30 munud o amser paratoi, amser codi 2-3 awr ac amser pobi 1 awr.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Cychwyn Rye

 1. Gair am y cychwynnol rhygyn. Prynwyd y cychwynnol hwn o King Arthur Flour a'i rannu'n ddwy fersiwn, un wedi'i fwydo â blawd gwyn ac un wedi'i fwydo â blawd rhyg. Tynnwyd y cychwynnol rhygyn o'r oergell, ei droi a defnyddiwyd dwy lwy de rwd yn y sbwng rygbi ar gyfer y rysáit hwn.
 2. Cafodd gweddill y cychwynnol rhyg ei fwydo, gan ganiatáu i dyfu am 2-4 awr, a'i ailosod yn yr oergell. Edrychwch ar yr erthygl hon am ragor o gychwynwyr.
 1. Dechreuwch ddechreuad gwyn coch os mai dyna beth sydd gennych chi. Efallai y bydd hyn yn newid y canlyniadau ychydig, efallai y byddwch am ei fwydo â ffrwythau gwyn a rhygyn i'w helpu i dyfu.

Diwrnod Cyn Pobi

 1. Cymysgwch y cychwynnol rhygyn nes bod yr holl flawd yn wlyb. Gorchuddiwch ac aeddfedwch ar y cownter am 12-18 awr.
 2. Cymysgwch y cynhwysion ar gyfer y biga nes ei fod yn ffurfio pêl. Gadewch ef funud neu ddau nes bod yn llyfn. Gorchuddiwch a gadewch iddo eistedd am ddwy awr ar dymheredd yr ystafell ac yna 16 awr (a hyd at ddau ddiwrnod) yn yr oergell.

Diwrnod Pobi

 1. Torrwch ddwy sbyngau yn ddarnau, chwistrellwch flawd i gadw rhag cadw'n ôl gyda'i gilydd. Ychwanegwch weddill y cynhwysion i'r bowlen, gan gadw 1/3 cwpan o'r blawd. Cymysgwch nes bod y toes yn dod at ei gilydd i ffurfio bêl. Ychwanegwch ddigon o'r blawd neilltuedig i wneud y cwmni bêl, ond yn dal i daclo ychydig.
 2. Gludwch am 10-12 munud, yn ddelfrydol gyda chymysgydd stand a bachyn toes.
 3. Defnyddiwch ddwylo gwlyb i ffurfio toes i mewn i bêl rhydd, gorchuddio a gadewch iddo godi am 1 i 2 awr, hyd nes y codir yn amlwg. Mae hyd y cynnydd yn dibynnu ar dymheredd y toes yn ogystal â thymheredd yr ystafell.
 4. Rhannwch y toes yn ei hanner ar wyneb glân, wedi'i ffliwio. Siâp bara i ddau fwlyn, rhowch mewn basged neu ffwrn wedi'i ffynnu, powlen wedi'i liwio â brethyn, ochr haen i lawr.
 5. Gadewch godi am awr a chynhesu'ch popty, gyda cherrig pobi os yn bosibl, i 450 ° F ar yr un pryd.
 6. Peidiwch â'i droi i mewn i glicio pobi a llwythwch y torth ar y garreg poeth. Gallwch ddefnyddio cefn taflen cwci os nad oes gennych guddfan.
 7. Gwisgwch yn 450 ° F am 15 munud, yna trowch y ffwrn i lawr i 350 ° F a pharhau i bobi am 40 i 50 munud arall. Efallai y byddwch chi'n dewis defnyddio steam yn y 5 munud cyntaf.
 1. Tynnwch y ffwrn pan fydd tymheredd mewnol y bara yn cyrraedd 180-200 ° F. Gadewch y bara yn oer ar rac am ddwy awr cyn ei dorri neu fe fydd yn gummy y tu mewn.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 165
Cyfanswm Fat 5 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 3 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 1,327 mg
Carbohydradau 26 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 4 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)