Brechdanau Hufen Iâ Darn Mini

Mae'r brechdanau hufen iâ coch, gwyn a glas hyn yn berffaith ar gyfer Gorffennaf Pedwerydd, ond yn brydferth unrhyw adeg o'r flwyddyn. Mae hufen iâ Vanilla wedi'i gyffwrdd rhwng dwy pasteiod mini : un ceirios ac un llus laser. Mae'r hufen iâ wedi'i rolio mewn sglodion siocled gwyn ar gyfer gorffeniad melys. Nid yw patriotiaeth erioed wedi blasu mor dda!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Ar gyfer y Crust:

 1. Cyfuno blawd, siwgr a halen mewn prosesydd bwyd. Pulse ddwywaith i'w ymgorffori.

 2. Rhannwch ddarnau menyn yn gyfartal trwy'r prosesydd bwyd. Pwyswch nes nad oes blawd sych yn weddill, ac mae'r toes yn dechrau casglu mewn clystyrau - tua 25 o fasgiau byr.

 3. Er bod y prosesydd bwyd yn rhedeg, mae dŵr yn sychu nes bod y toes yn dod i mewn i bêl.

 4. Rhannwch y bêl yn hanner. Ffurfiwch bob hanner, rhannwch yn ddisgiau 4 modfedd. Llwythwch yn dynn mewn plastig ac oergell am o leiaf 2 awr cyn treiglo a phobi.

Ar gyfer y Cherry Lilling:

 1. Cyfunwch yr holl gynhwysion mewn sosban fawr.

 2. Dewch â berw; lleihau gwres i isel a choginio, gan droi'n aml, am tua 10 munud.

 3. Oeri ychydig cyn ei ddefnyddio.

Ar gyfer Lluos Bluetoon:

 1. Cyfuno 1 chwartel o lafa gydag agave, lemwn a saeth saeth diddymedig mewn sosban dur di-staen.

 2. Gwreswch dros fflam cyfrwng hyd nes bod y gymysgedd yn bwlio, ac mae'r aeron yn dechrau byrstio.

 3. Ewch yn aml am 5 munud arall, hyd nes bod y llenwad wedi gwaethygu. (Bydd yn parhau i drwchus wrth iddo oeri).

 4. Top gyda pheint arall o aeron sy'n weddill. Gadewch oeri yn drylwyr.

Casglu'r Pies a Brechdanau:

 1. Unwaith mae'r gwregys a'r llenwi ffrwythau wedi oeri, tynnwch y toes. Torrwch ddarnau bach a siâp mewn peli bach.

 2. Gyda rholio, rhowch bob pêl yn fflat, o ddiamedr o 2 i 2 1/2 modfedd o leiaf. Rholio 6 i 8 disg. Ailadroddwch gyda gwregys cerdyn sy'n weddill, darnau rholio 2 diamedr 1/2 i 3 modfedd. Rydych chi am i'r crwst uchaf yn fwy na'r gwaelod.

 3. Trimiwch fwy o flawd gyda thorwyr cwci felly mae'r cylchoedd hyd yn oed.

 4. Gan weithio un ar y tro, rhowch llwyaid o'r pwll oeri sy'n llenwi ar y cylch toes llai. Dabiwch y cylchoedd mwy gyda dŵr o gwmpas yr ymylon, ac wedyn gosodwch y cylch toes mwy dros y llenwad yn ofalus a'i selio â'ch bysedd.

 5. Defnyddiwch ffonau fforch o gwmpas ymyl y cylch i sêlio'n llawn yn y llenwad trwy wasgu i lawr. Torrwch fentrau ar ben ar gyfer stêm i ddianc.

 6. Ailadroddwch y driniaeth hon gyda'r toes sy'n weddill a'i lenwi. Rydych chi eisiau hyd yn oed nifer o pasteiod llawn llus a cherry llus.

 1. Gan ddefnyddio brwsh crwst, brwsiwch bennau'r pasteiod gyda golchi wyau.

 2. Bacenwch y pasteiod yn 350 F am 10 i 12 munud, neu nes bod y crwst yn frown euraid.

 3. Tynnwch o'r ffwrn a gadewch i'r pasteiod oeri'n llwyr ar rac wifren.

 4. I ymgynnull y brechdan, rhowch gerdyn llaw ar y gwaelod, gyda'r top yn wynebu i lawr.

 5. Llinellwch gwpan mesur eang gyda lapio plastig a gwasgwch hufen iâ ynddo â llwy. Pecyn yn dynn. Gan ddibynnu ar dymheredd yr hufen iâ, efallai y byddwch am adnewyddu'r hufen iâ "puck" eto cyn ymestyn y tu mewn i'r pasteiod.

 6. Rhowch ochr ddisglair y hufen iâ ar y cerdyn llaw, ac ewch oddi ar y clawr plastig.

 7. Ar ben y hufen iâ gyda pic laser, gyda'r top yn wynebu.

 8. Chwistrellwch sglodion siocled gwyn ar y tu allan i'r hufen iâ os dymunir, a gwasanaethwch ar unwaith neu rewi ar gyfer yn ddiweddarach.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 453
Cyfanswm Fat 21 g
Braster Dirlawn 13 g
Braster annirlawn 6 g
Cholesterol 60 mg
Sodiwm 501 mg
Carbohydradau 67 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)