Rysáit Aam Ka Achaar (Cymysgedd Mango Indiaidd)

Mae fersiynau di-ri o fysgl mango ( aam ka achaar ) yn India gyda phob rhanbarth yn cael ei llu o ryseitiau ei hun. Daw'r un hwn o gyflwr gogleddol Uttar Pradesh ac fe'i bwyta'n aml gyda pharathas wedi'i stwffio (bara Indiaidd) a iogwrt.

Un o'r hadau a restrir yn y rysáit hwn yw hadau kalonji neu nigella. Mae'r sbeis bach ddu hon yn dod â blas unigryw i ddysgl yn ogystal â llawer o fanteision iechyd (gweler isod ar ôl y cyfarwyddiadau i'r rysáit hwn).

Mae angen rhywfaint o brawf datblygedig ar gyfer y rysáit hwn - bydd angen jar piclo gwydr 1-quart arnoch chi arnoch a byddwch yn barod i aros tua 3 wythnos nes bod y mangau piclo yn barod i'w fwyta. Ond fe welwch ei bod yn werth chweil!

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Sterilize a jar sychu piclo gwydr 1-cwart yn drylwyr. Rhowch y mangau yn y jar a'i orchuddio â halen. Cymysgwch yn dda a gorchuddiwch y jar yn dynn.
  2. Gadewch y jar allan yn yr haul am 1 wythnos fel bod y mangoes yn meddalu.
  3. Mewn powlen fach, cymysgwch hadau aniseedig neu ffenigl, hadau mwstard, kalonji, hadau ffenigrog, powdr chili, a thyrmerig gyda'i gilydd. Ychwanegwch y cymysgedd sbeis hwn i'r mangoes.
  4. Mewn sgilet fechan, gwreswch yr olew mwstard nes ei fod yn ysmygu ac yna'n diffodd y gwres. Gadewch i'r olew oeri yn llawn.
  1. Arllwyswch yr olew hwn dros y mangau fel bod yr holl ddarnau wedi'u toddi. Cymysgwch yn dda.
  2. Rhowch y jar wedi'i dynnu'n ôl yn yr haul am bythefnos. Cychwynnwch bob dydd i gymysgu'n dda.
  3. Bwyta gyda pharathas wedi'i stwffio a iogwrt neu gyda chapatis ( llys gwastad Indiaidd) ac unrhyw ddysgl llysiau.

Buddion Iechyd Kalonji neu Nigella Hadau

Wedi'ch cario â fitaminau, ffibr, calsiwm a phrotein, i enwi ychydig, mae kalonji yn dda i'ch calon yn ogystal â rheoli diabetes. Hefyd, pan gaiff ei gymysgu â sudd calch, mae'n dod yn driniaeth ar gyfer acne mewn gwirionedd!

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 118
Cyfanswm Fat 5 g
Braster Dirlawn 1 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 0 mg
Sodiwm 15,373 mg
Carbohydradau 17 g
Fiber Dietegol 9 g
Protein 6 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)