Cacennau Cwpan Sboncen Butternut

Mae'r cacennau blasus blasus hyn yn wych ar gyfer pobi cwympo, ac yn ddewis braf i gacennau cwpan pwmpen. Gwnewch y rhain ar gyfer parti Calan Gaeaf, ymgyrchoedd Diolchgarwch, neu eu rhoi ar law i westeion gwyliau.

Frostwch y cwpanau hyn gyda rhewio caws hufen sylfaenol neu frostio caws hufen caramel hawdd a blasus . Maent yn y llun gyda'r frostio pluog oren hwn .

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Cynhesu'r popty i 375 F.
  2. Cwpanau muffin llinell 24 gyda phapurau cwpan.
  3. Mewn powlen gyfrwng neu ar ddalen o bapur cwyr, cyfunwch y blawd, powdwr pobi, soda, halen a sbeisys.
  4. Mewn powlen gymysgu gyda chymysgydd trydan, menyn hufen a siwgr nes ei fod yn gyfuniad da. Rhowch wyau i'r cymysgedd menyn nes ei fod yn gyfuniad da. Ychwanegwch y sboncen bwshio a ffasila a chymysgu'n dda. Ychwanegwch y cynhwysion sych, yn ail gyda'r llaeth a chyfuno'n drylwyr ar ôl pob ychwanegiad. Cychwynnwch yn y pecans wedi'u torri, os ydynt yn defnyddio.
  1. Llenwch y cwpanau muffin wedi'u rhewi tua 2/3 llawn. Gwisgwch am tua 18 munud, neu hyd nes bydd dewis pren neu brofwr cacen wedi'i fewnosod yn y ganolfan yn dod allan yn lân.
  2. Oeri yn y sosban ar rac am 10 munud. Tynnwch y cwpan cacennau o'r sosban ac oerwch yn llwyr ar rac cyn rhewi.
  3. Frost gyda rhew caws hufen sylfaenol neu frostio caws hufen caramel blasus.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 179
Cyfanswm Fat 9 g
Braster Dirlawn 4 g
Braster annirlawn 3 g
Cholesterol 50 mg
Sodiwm 281 mg
Carbohydradau 23 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)