Crefftau Siwgr Brown Siwgr Gyda Topio Pecan Caramel

Ar ben y cacen cacen hon gyda'r saws pecan caramel blasus, neu ei weini gyda dollop o hufen chwipio. Cacennau caws gwych yw hwn i goginio am achlysur arbennig neu hyd yn oed os ydych chi'n teimlo'n feichiog ar ôl wythnos hir. Bydd yn gwneud bwdin wych ar gyfer bwydlen wyliau, neu ei gymryd i ginio potluck neu ddigwyddiad arbennig.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Gwasgu gwaelod padell gwanwyn 9-modfedd gyda 3 neu 4 haen o ffoil ddyletswydd trwm.
 2. Cyfuno'r cynhwysion crwst; croeswch i mewn i'r sosban gwanwyn, gan roi'r gorau i ymyl y tu allan i'r badell. Rhowch yn yr oergell neu'r rhewgell tra byddwch chi'n paratoi'r llenwi.
 3. Ffwrn gwres i 450 F.
 4. Rhowch gaws hufen nes bod yn llyfn ac yn ffyrnig; curo mewn siwgr brown hyd yn ysgafn ac wedi'i gymysgu'n dda. Curo'n araf yn yr wyau, yna'r hufen sur a fanila. Peidiwch â chyrraedd hyd nes ei fod wedi ei gymysgu'n dda.
 1. Arllwyswch i'r crwst wedi'i baratoi. Rhowch y sosban wedi'i lapio â ffoil mewn padell rostio mawr, bas. Rhowch yn y ffwrn ac ychwanegwch tua 1/2 modfedd o ddŵr poeth.
 2. Lleihau gwres i 325 F a bwyta am 45 i 55 munud, nes bod y cacennau caws yn gadarn o gwmpas ymylon ond yn dal i fod ychydig yn jiggly yn y ganolfan.
 3. Trowch y ffwrn i ffwrdd a gadewch y cacen caws yn y ffwrn am 30 munud yn hirach. Rhowch y cacen caws ar rac i oeri i dymheredd yr ystafell. Tynnwch yr ochr ymylon.
 4. Paratowch y saws.
 5. Cynhesu'r 5 llwy fwrdd o haenau menyn a phecan mewn sosban dros wres canolig.
 6. Coginiwch, gan droi nes bod y menyn yn cael ei frownu'n ysgafn ac mae'r pecans yn aromatig. Ychwanegwch y siwgr brown i'r menyn a'i goginio, gan droi, nes i'r siwgr gael ei diddymu.
 7. Ewch yn yr hufen nes ei fod yn gymysg ac yn gwresogi yn dda. Gweini gyda phwdin bara, cacen caws, neu gacen bunt.
 8. Cacennau caws a saws sydd heb eu hongian. Cynheswch y saws ychydig ac yn denau yn ôl yr angen gydag ychydig o hufen.
Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 1014
Cyfanswm Fat 75 g
Braster Dirlawn 38 g
Braster annirlawn 23 g
Cholesterol 287 mg
Sodiwm 417 mg
Carbohydradau 77 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 13 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)