Criw Byrfus Mefus Haulog

Mae hwn yn frencyn mefus un darn gwych i fynd â chi i ddigwyddiad arbennig neu goginio.

Cydosod y haenau bisgedi gyda'r mefus ychydig cyn amser gwasanaethu. Mae'n wych yn cael ei weini'n gynnes, ond mae'n wych oer hefyd. Os ydych chi'n fyr ar amser, efallai y byddwch chi'n mwynhau'r rysáit byr hawdd hon yn lle hynny.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rhowch fefus mewn powlen fawr; chwistrellu gydag 1/3 cwpan o siwgr. Gadewch i chi sefyll, gorchuddio, am o leiaf 1 awr cyn amser gwasanaethu.
 2. Cynhesu'r popty i 450 F.
 3. Cyfunwch y blawd, 3 llwy fwrdd o siwgr (os yw'n defnyddio), powdr pobi, a halen mewn powlen gymysgu. Torri mewn byrhau a 6 llwy fwrdd o fenyn nes bod y cymysgedd yn debyg i fraster bach. Ychwanegu llaeth; trowch â fforc nes bod yr holl flawd wedi'i wlychu.
 4. Trowch y toes i mewn i fwrdd ysgafn a rhowch gludo'n ysgafn 3 i 5 gwaith, neu dim ond digon i ffurfio toes meddal.
 1. Rhannwch y toes yn 2 dogn cyfartal (Tua 13 1/2 o bob un os ydych chi'n pwyso).
 2. Rhowch y dogn yn rhwydd neu ewch i mewn i rownd i ffitio cacennau cacen rownd 8- neu 9 modfedd.
 3. Rhowch bob dogn i mewn i banell wedi'i oleuo'n ysgafn neu â phastor; gwasgwch ymylon i ffurfio crib bach.
 4. Brwsiwch y toes yn ysgafn gyda rhywfaint o'r menyn wedi'i doddi.
 5. Pobwch yn y ffwrn gynhesu am 11 i 14 munud, nes ei frown.
 6. Brwsiwch bob haen gyda menyn tra'n dal yn gynnes.
 7. Rhowch un haen ar blât gweini a brig gyda hanner i ddwy ran o dair o'r mefus a'r sudd wedi'u melysu. Rhowch yr haen arall dros y mefus yn ddiweddarach a'r brig gyda'r aeron sy'n weddill.
 8. Gweini llestri cynnes, toriad, gydag hufen chwipio .
 9. Os ydych chi'n defnyddio blawd hunan-gynyddu , hepgorer powdr pobi a halen.

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Criw Byr Mefus Hen-Ffasiwn

Crys Byr Mefus Haenog (gyda haenau batri cacen)

Cacen Mefus Hawdd Gyda Rysáit Frostio Caws Hufen

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 390
Cyfanswm Fat 24 g
Braster Dirlawn 11 g
Braster annirlawn 9 g
Cholesterol 37 mg
Sodiwm 763 mg
Carbohydradau 41 g
Fiber Dietegol 3 g
Protein 5 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)