Rysáit Rhost Rhostyn Pryfed Gwenithfaen Garlleg

Mae asennau blaenllaw yn wych. Mae criben garlleg-berlysiau wedi'i rostio ar ei asennau ei hun hyd yn oed yn well! Mae'r dull hwn yn cynhyrchu rhostyn rhuban dynn , blasus ac mae'r crwst yn ychwanegu blas anhygoel y bydd pawb yn y bwrdd cinio yn ei fwynhau.

Mae'n bwysig nodi na ddylid byth ei goginio mwy na prin canolig. Gwneud mor gyffwrdd â'r cig. Os yw rhai o'ch gwesteion yn ei hoffi ychydig yn fwy, defnyddiwch drws bwyty a dim ond arllwyswch y suddiau poen poeth dros y cig wedi'i sleisio. Bydd hyn yn ei goginio ychydig yn fwy a byddant yn ei garu.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Awgrym Cyflym: Ar gyfer y dull coginio hwn i weithio, mae'n hanfodol bod eich tost rhostyn yn cyrraedd tymheredd yr ystafell cyn ei roi yn y ffwrn.

 1. Safwch y rac ffwrn ar y lefel isaf yn y ffwrn. Cynhesu'r popty i 450 F.
 2. Tynnwch yr asgwrn rhostog yn ofalus o'r esgyrn fel bod yr esgyrn yn dal i fod ynghlwm wrth ei gilydd (neu os yw eich cigydd yn ei wneud i chi). Rhowch yr esgyrn yng ngwaelod y badell rwstwr trwm mawr. Bydd yr asennau'n gweithredu fel y rhes ar gyfer y rhost.
 1. Chwistrellwch y asennau a'u rhostio'n hael gyda'r halen a'r pupur.
 2. Rhowch garlleg , winwnsyn, rhodllys, oregano, blawd a mayonnaise mewn prosesydd bwyd a phwls nes ei fod yn ffurfio past llyfn.
 3. Gwasgwch y garlleg ar bob ochr y rhost a gosodwch fraster ar y rhes raen yn y sosban.
 4. Rhowch y sosban yn eich ffwrn wedi'i gynhesu a'i ffrogio am 20 munud.
 5. Lleihau gwres popty i 275 F. Bake 1 1/2 awr ychwanegol neu hyd nes bod thermomedr a ddarllenir ar unwaith yn fewnol y rhost yn nodi tymheredd o 110 F ar gyfer prin canolig. (Bydd y rhost yn parhau i goginio ar ôl i chi ei dynnu o'r ffwrn.) Edrychwch ar gyfnodau 10 munud nes ei fod yn cyrraedd y tymheredd a ddymunir.
 6. Symudwch rosten a asennau cyhyrau i flas a chadw'n gynnes. Gadewch orffwys o leiaf 15 munud cyn cerfio.
 7. Yn y cyfamser, arllwyswch dripiau o'r sosban i mewn i wahanwr disgyrch neu gwpan mesur gwydr. Siphon oddi ar saim a suddiau wrth gefn.
 8. Rhowch y sosban rostio dros wres canolig-uchel ac ychwanegu gwin coch. Trowch y badell trwy droi i dorri'r holl ddarnau brown o waelod y sosban.
 9. Boil nes bod sudd yn cael eu lleihau hanner - tua 5 i 8 munud.
 10. Ychwanegwch broth cig eidion, sudd cig eidion wedi'u cadw, ac unrhyw sudd sydd wedi casglu yn y plat. Coginiwch, gan droi'n aml, nes ei leihau eto erbyn hanner.
 11. Lliwwch y rhostenenenenenen a'r prif asennau ar wahân. Gweini gyda'r saws carthion isaf a'r Saws Dwylo Ceffylau Hufenog .

Tip: Defnyddiwch gymysgydd neu brosesydd bwyd i ddraenio gwasgoedd. Mae'n gyflymach, yn gyflymach, ac yn haws na grater blwch. Byddwch yn ofalus o'r mwgyn gan y byddant yn llosgi'ch llygaid a'ch trwyn.

Agorwch y ffenestr a chadw'r prosesydd bwyd ar hyd braich wrth gael gwared ar y cwt.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 170
Cyfanswm Fat 10 g
Braster Dirlawn 2 g
Braster annirlawn 3 g
Cholesterol 6 mg
Sodiwm 2,079 mg
Carbohydradau 16 g
Fiber Dietegol 2 g
Protein 3 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)