Cymysgwch Jazz Up Your Cake gyda'r 9 Syniad hyn

Gyda ffordd o fyw brysur iawn heddiw, nid oes gan bawb amser i wneud cacen o'r dechrau. Rwy'n dod o hyd i mi fy hun gan ddefnyddio mwy o gymysgeddau cacennau. Pam ddim? Mae hyd yn oed baneri a bwytai yn eu defnyddio! Y pwynt yw nad ydych chi'n defnyddio cymysgedd cacennau, ond beth rydych chi'n ei wneud gyda'r gymysgedd cacen honno. Dyma sut i wneud cacen bocs hyd yn oed yn well:

Defnyddiwch laeth neu hylifau eraill yn hytrach na dŵr

Mae llawer o ryseitiau bocs yn rhestru dŵr fel cynhwysyn gwlyb yn y rysáit. Gallwch gyfnewid dŵr ar gyfer hylifau eraill i ychwanegu mwy o flas.

Yn lle hynny:

Defnyddio Melyn Meltiedig yn hytrach nag Olew Llysiau

Pan fydd y rysáit yn gofyn am olew llysiau, toddi ac oeri rhywfaint o fenyn a'i ychwanegu yn lle hynny. Bydd yn gwneud cacen blasu cyfoethocach.

Gwella'r Hoff Cacen gyda Detholiadau

Ni fydd ychwanegu llwy de o echdynnu blasau fanila neu gydlynu eraill i'r gymysgedd cacennau yn gwneud eich batri cacen yn rhy wlyb. Os dymunir mwy o dynnu, ei gyfnewid am rywfaint o'r hylif arall a ddefnyddir yn y gymysgedd.

Sut i Wneud Pecyn Punt Cymysgwch Blas Mewn Cartref

Os ydych chi eisiau gwneud cymysgedd blwch cacennau bunt fel eich gwnaethoch o'r dechrau, sicrhewch eich bod yn ychwanegu pecyn 1- 3/4 o bwdin ar unwaith (mewn blas cydlynol).

Codwch yr wyau sy'n angenrheidiol i 4. Hefyd, sicrhewch eich bod yn cynnwys cyfanswm o 1 cwpan o hylif ac 1/2 cwpan o fenyn olew neu wedi'i doddi.

Ychwanegu Ffrwythau neu Gnau

Rhowch fwy o flas, maetholion a chyffro i'r cacen trwy ychwanegu ffrwythau, sglodion siocled neu gnau. Cadwch mewn cof wrth ychwanegu'r cynhwysion hyn, dylech addasu'r amseroedd coginio yn ôl.

Defnyddiwch y Trick hwn wrth ychwanegu ffrwythau neu chnau

I gadw ffrwythau neu sglodion yn suddo i'r gwaelod, rhowch nhw mewn rhai o'r cynhwysion sych cyn gwneud y batri cacennau.

Gwnewch Eich Rhostio Eich Hun

Argraffwch eich gwesteion ac ychwanegu cyffwrdd personol trwy wneud frostio cartref yn hytrach na defnyddio siop sydd wedi'i brynu.

Ychwanegwch Flas i Frostio Tan

Os ydych chi'n defnyddio frostio tun, trowch y llwy de neu yn y frostio cyn ei roi ar y gacen. Mae'n anhygoel pa mor dda y mae frostio vanilla ffyrnig yn blasu gyda llwy de o almon yn cael ei dynnu i mewn.