Detholiad Pur a Vanilla Dynwared

Detholiad fanila pur, blasu fanila, fanila ffug. Beth yw'r gwahaniaeth? A ellir eu defnyddio'n gyfnewidiol mewn ryseitiau? A yw un well na'i gilydd?

Detholiad Vanilla Pur

Mae ffa vanilla yn ddrud, gan werthu mewn rhai siopau arbennig am gymaint â $ 2 i $ 3 yr un. Mae pris dyfyniad fanila pur hefyd yn uchel, ond gall hyn amrywio oherwydd ansawdd y ffa a ddefnyddir i wneud hynny. Y ffa vanilla gorau yw'r cynhyrchion tegeirianau sy'n tyfu yn unig mewn hinsoddau trofannol.

Gwyliwch am darn fanila "pur" sy'n ymddangos yn anarferol rhad. Os ymddengys bod y fargen yn rhy dda i fod yn wir, mae'n debyg mai darn wedi'i adulteratai neu fod y ffa o ansawdd gwael.

Rhaid i dynnu fanila pur gynnwys 13.35 ons o ffa ffailaidd fesul galwyn wrth echdynnu. Rhaid i'r detholiad fod yn 35 y cant o alcohol i fodloni safonau'r FDA. Mae'r rhain yn ofynion sylfaenol. Mae cynnwys alcohol ychwanegol yn cael ei ganiatáu ac yn arwain at fwyfwy dyfnach, cyfoethocach.

Yn ôl diffiniad y FDA, mae darn "pur" yn golygu na all y blas fanila ddod o ffa vanila ond dim byd arall. Mae hon yn ffactor sy'n tynnu llinell derfynol yn y tywod rhwng darn pur a fanila ffug, ond mae'n ymwneud â blas fanila yn unig. Nid yw o reidrwydd yn golygu nad yw dim ond ffa vanilla yn cyfrannu at y cynnyrch cyffredinol. Nid yw'n anghyffredin i ddod o hyd i ddarnau vanilla sy'n cynnwys siwgr bach neu surop corn, ac mae hyn yn gwbl gyfreithiol oherwydd nad yw'n cyfrannu'r blas fanilaidd hwnnw.Bydd echdyn fanila pur sydd heb siwgr neu siwgr corn ychwanegol yn para am byth, yn heneiddio fel hylif mân. Mae'r hynaf y detholiad, y gorau. Mae'n llai chwerw, hyd yn oed heb gymorth y melysyddion hynny.

Detholiad Vanilla Dynwared

Mae vanilla ffug yn cael ei wneud o flasau artiffisial, nad yw'n syndod.

Beth allai godi eich ceffylau yw bod y rhan fwyaf o'r blasau artiffisial hyn yn dod o byproducts pren, ac mae'r byproducts hyn yn gallu cynnwys cemegau. Mae palatau amlwg yn canfod bod y cynhyrchion vanilla ffug yn cael ansawdd llym gydag aftertaste ychydig yn chwerw.

Os ydych chi'n cael eich temtio i ddisodli'r fanila ffugio ar gyfer detholiad fanila pur mewn rysáit , mae angen dwywaith cymaint o fanau fanila dynwared i gyd-fynd â chryfder y darn fanila pur, ond mae hyn mewn perygl. Fel arfer, caiff vanilla ffug ei wneud gyda fanillin synthetig wedi'i dynnu o fwydion pren, felly byddwch chi'n colli'r awgrym fanilaidd y byddech chi'n ei gael gyda'r fargen go iawn. Mewn geiriau eraill, mae pecynnau dethol fanila pur yn llai i mewn i lai. Gallai hyn fod yn iawn os nad ffocws y rysáit yw ei flasu fanila; Fel arall, mae'n debyg y byddwch am wario mwy ar gyfer detholiad fanila pur.

Blasio Vanila

Fel arfer, mae blasu vanila yn gyfuniad o fanila ffug a detholiad fanila pur. Mae'n rhad, ond efallai mai dyma'r gorau y gellir ei ddweud drosto.