Cyw Iâr Chile Relleno

Mae'r cyllau gwyrdd wedi'u stwffio hyn yn hynod o flasus gyda chyffwrdd o wres. Gallwch roastio'r cyllylliau a gwneud y llenwad y dydd i ddod, ac yna eu stwffio a'u coginio pan fyddwch chi'n barod.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

 1. Rostiwch a chwistrellwch bob cil. Os nad yw chiliwiau ffres ar gael, gallwch chi ddefnyddio chilelau gwyrdd cyfan tun.
 2. Paratowch y Llenwi: Bowch neu coginio'r cyw iâr nes ei fod wedi'i goginio. Gadewch i'r cyw iâr fod yn oer ac yna'n defnyddio fforc neu'ch bysedd i'w dynnu ar wahân i'w sbri. Cymerwch ddwy o'r silindr wedi'u rhostio, torri'r coesyn a'u torri i fyny.

  Ychwanegwch y cyw iâr wedi'i dorri a'i chiletiau wedi'u torri i fowlen fawr ac ychwanegwch y caws hufen, fresco queso, cwmin, powdwr cile, a 1/2 llwy de o halen. Defnyddiwch lwy fawr i dorri'r caws hufen i'r cymysgedd i ddechrau ei gymysgu. Gallwch chi ddefnyddio'ch dwylo i gyd â'i gilydd.

  Unwaith y gwneir y llenwad, rhowch y neilltu. (Nodyn: Gallwch wneud y llenwad y diwrnod o'r blaen a'i storio yn yr oergell nes eich bod yn barod i'w ddefnyddio.)
 1. Stuff the Chiles: Mewnosod cyllell sydyn i ben y chili, ychydig dan y coesyn a'i dorri i lawr tua hanner ffordd i lawr y cilel. Bydd hyn yn creu slit ar hyd yr ochr.

  Defnyddiwch llwy neu gyllell, crafwch yr hadau a'r pilen gwyn allan heb daflu'r cnawd chile. Gallwch chi hefyd wneud hyn gyda'ch bysedd os yw'r chili yn ddigon meddal. Rhowch ddigon o lenwi cyw iâr y tu mewn i'r chili.

  Defnyddiwch eich bysedd i dynnu'r chili o gwmpas y llenwad a'i gwasgu ychydig i'w selio. Ailadroddwch gyda phob un o'r gweddillion a'r llenwi sy'n weddill. Rhowch o'r neilltu.
 2. Gwnewch y Batter: Cracwch bob wy a gwahanwch y gwyn mewn un bowlen a'r bysedd i mewn i un arall. Chwiliwch y gwyn wy nes eu bod yn stiff. Trowch y melyn wy yn y bowlen ar wahân gyda fforc a llwy de 1/2 o halen. Arllwyswch y gymysgedd melyn wy yn ysgafn dros y gwyn wy.

  Defnyddiwch sbatwla mawr i blygu'r ieirod yn ysgafn i'r gwyn nes eu bod bron yn cael eu hymgorffori'n llwyr. Mae ychydig o streaks melyn yn iawn.
 3. Cooking the Chiles: Gwreswch yr olew mewn padell fawr dros wres canolig-uchel. Cymerwch chili a'i dipio i mewn i'r batter gwyn wy, gan fod yn ofalus i gadw'r cilel yn gyfan ac nid gadael i'r llenwad gael ei ollwng. Efallai y bydd angen dwy law neu gyfuniad o ffyrc neu leon i wneud hyn.

  Rhowch y chili i mewn i'r olew poeth yn ofalus a'i goginio nes bod y batter gwyn wy yn frown euraid. Trowch y gili drosodd a'i ailadrodd gyda'r ochr arall. Unwaith y bydd y chili yn hollol euraidd ar bob ochr, ei dynnu o'r olew poeth a'i roi ar dywel papur i ddraenio.

  Ailadroddwch bob un o'r cyllylliau nes eu bod i gyd yn euraidd brown a choginio. Rhowch y cyllylliau ar unwaith gan y byddant yn dechrau cael soggy wrth iddynt oeri.
  Deer

Mwy am Green Chiles

Top Ten Green Chile Ryseitiau

Mathau o Green Chiles

Sut i Ffrindiau Gwyrdd Rhost

Tiwtorial Cam wrth Gam "Sut i wneud Chile Rellenos"

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 654
Cyfanswm Fat 44 g
Braster Dirlawn 18 g
Braster annirlawn 15 g
Cholesterol 388 mg
Sodiwm 530 mg
Carbohydradau 5 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 58 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)