Rhowch gynnig ar y Delicious Pink Lady, nid hi mor melys ag y mae hi'n edrych

Mae "r Pink Lady yn coctel clasurol sydd â liw ysgafn o" r ychydig o dashes o grenadin. Roedd yn un o'r "diodydd girly" cyntaf ac yn hoff o ferched cymdeithas uchel o'r 1930au drwy'r 1950au.

Mae'r coctel hwn yn bleserus iawn gan nad yw'n rhy melys. Yn wahanol i lawer o gocsiliau pinc heddiw , mae ganddi ychydig o melysrwydd ffrwythlon o'r grenadin, ond mae botanegol gin dda yn dal i ddisgleirio a rhoi cyferbyniad blas braf. Mae gan y Fonesig Pink bara proffil blas tynn, sych, nag un allai ddisgwyl o'i enw.

Yr allwedd i unrhyw coctel wyau o'r fath yw ei ysgwyd hirach nag y byddech chi'n ei wneud fwyaf o coctelau i sicrhau bod popeth yn gymysg yn dda. Mae'r wy hefyd yn gwneud brig ewynog gwych ar yr hylif pinc ac yn creu coctel edrychiadol ysblennydd. Os yw'n well gennych chi, gallwch syml yr wy. Ni fydd hepgor yr wy yn effeithio'n fawr ar flas y diod.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

  1. Arllwyswch y cynhwysion i mewn i gysgod coctel gyda chiwbiau iâ.
  2. Ysgwyd yn egnïol .
  3. Cuddiwch i mewn i wydr coctel oer.
  4. Addurnwch gyda'r ceirios.

Mwy o Gynghorion ar gyfer Gwneud Arglwyddes Pinc Mawr

The Gin: The Pink Lady yw'r coctel ddelfrydol ar gyfer arbrawf gin bach. Gall weithio'n dda gyda gins sych traddodiadol Llundain fel Beefeater a Tanqueray ac mae mor gyffrous ag unrhyw un o'r gins newydd.

Arbrofwch â blas The Lady Pink trwy ddefnyddio Hendrick's, Aviation, neu unrhyw gin newydd arall.

Bydd proffil meddal y ddiod yn cymysgu'n dda gyda bron unrhyw gin a phob un yn brofiad cwbl newydd, sy'n dangos y blasau genynnau penodol.

The Applejack: Mae Applejack yn frandi afal hen ffasiwn sy'n gwneud adborth araf a chyson. Roedd yn boblogaidd iawn i'w ddefnyddio mewn coctel clasurol fel hyn ac mae'n werth yr ymdrech i chwilio am applejack da.

Tip: Laird's yw'r applejack adnabyddus ac mae'n eithaf hawdd i'w ddarganfod.

Mae distilleries bach yn aml yn eich ffynhonnell orau ar gyfer applejack o ansawdd. Mae'n un o'r ysbrydion halogaf hawsaf ar gyfer cynhyrchu distyllwyr crefft ac yn aml maent yn ffynhonnell eu hafalau yn lleol. Bydd gan lawer o distyllfeydd lleol mewn rhanbarthau sy'n tyfu afal eu hapelljac lleol eu hunain. Mae yna lawer o coctelau applejack sy'n arddangos blas unigryw applejack.

Pa mor gryf yw'r Cocktail Pink Lady?

Efallai y bydd y Fonesig Pink yn coctel eithaf bach, ond mae hi'n pecyn pis. Eto, nid yw'n wahanol i'r coctel clasurol martini-arddull arferol oherwydd eu bod yn aml yn cael eu gwneud yn bennaf o liwor. Gan dybio genyn 80-brawf ac applejack a'ch bod yn dewis cynnwys y gwyn wy, gallwch ddisgwyl y bydd y Lady Lady yn pwyso tua 25% o ABV (50 prawf) .

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 217
Cyfanswm Fat 7 g
Braster Dirlawn 4 g
Braster annirlawn 2 g
Cholesterol 19 mg
Sodiwm 184 mg
Carbohydradau 3 g
Fiber Dietegol 0 g
Protein 9 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)