Rolliau Stwffio Kefta Moroco - Rolliau Meddal Gyda Llenwi Cig Eidion Tir

Mae bara a thalniau gwisgoedd Savory o wahanol fathau yn boblogaidd iawn ym Moroco. Yma, defnyddir cig eidion tir wedi'i goginio ( kefta ) a llanw olewydd gyda sesiwn tymhorol Morfaidd i stwffio rholiau brechdan meddal cyn eu pobi. Rwy'n awgrymu bod y rholiau'n cael eu gwneud yn fach ar gyfer cyflwyniad Ramtar ostar neu amser te, ond eu siapio'n fwy os yw'n well gennych.

Efallai y bydd y rholiau'n cael eu cyflwyno yn fuan ar ôl pobi, neu'n bwriadu eu gwneud o flaen amser a'u rhewi yn ôl yr angen. Cynhwysir cyfarwyddiadau ar gyfer ailgynhesu yn y cyfarwyddiadau isod.

Beth fyddwch chi ei angen

Sut i'w Gwneud

Gwnewch y Llenwi

(Gellid gwneud diwrnod ymlaen llaw ac oergell tan y bo angen.)

 1. Mewn padell ffrio neu skillet mawr, sautewch y winwns a'r pupur yn y gwres olew dros y canol am sawl munud.
 2. Ychwanegwch y cig eidion daear a'i goginio nes nad yw'n binc mwyach, gan droi'n aml a thorri unrhyw ddarnau mawr o gig â'ch llwy.
 3. Dechreuwch y sbeisys, yna cymysgwch yn drylwyr yn y past tomato. Ewch i mewn i'r olewydd, tynnwch y llenwad o'r gwres a'i neilltuo i oeri.

Gwnewch y Dough

 1. Diddymwch y burum yn y llaeth cynnes a'i neilltuo.
 2. Mewn powlen fawr, cyfunwch y blawd, siwgr a halen. Ychwanegwch y menyn a'r llaeth gyda burum, a throi'r gymysgedd i ffurfio toes gludiog prin yn ddigon cadarn ar gyfer penglinio. (Defnyddiwch ychwanegiadau bach o flawd neu laeth os oes angen i gyflawni'r cysondeb hwn.)
 3. Cnewch y toes gyda llaw am 10 munud, neu mewn cymysgydd gyda bachyn toes am 5 munud, hyd yn llyfn iawn ond yn dal i fod yn gludiog. (Bydd y toes yn colli ei ansawdd taclo ar ôl codi.)
 4. Trosglwyddwch y toes wedi'i glustnodi i bowlen wedi'i oleuo, gan droi'r toes dros unwaith i'w gludo gydag olew. Gorchuddiwch y bowlen gyda thywel a gadael y toes i godi mewn ardal gynnes, ddrafft am awr neu hirach, nes ei ddyblu yn fras.

Llunio a Stwffio'r Rolliau

 1. Ar ôl i'r toes godi, trowch allan ar eich wyneb gwaith. Rhannwch y toes yn bêl 1 1/2 "llyfn.
 2. Cymerwch bêl o toes a'i daflu allan i gylch fflat (tua 3 "mewn diamedr) sy'n deneuach o gwmpas yr ymylon ac ychydig yn fwy trwchus i'r cyffwrdd yn y canol.
 3. Ychwanegu llwy fwrdd hael o lenwi i ganol y toes, yna casglu'r ymylon i fyny o gwmpas y llenwad, pinsio i selio ac amgáu'r toes yn llwyr. Trowch y bêl wedi ei stwffio â toes drosodd a'i roi'n syth o dan eich palmwydd yn erbyn eich wyneb gwaith i esmwyth ei ymddangosiad.
 4. Trosglwyddwch y toes wedi'i stwffio i daflen pobi wedi'i oleuo (neu sosban wedi'i linio â phapur croen wedi'i oleuo) a'i ailadrodd gyda'r toes sy'n weddill a'i lenwi.
 5. Pan fydd pob un o'r rholiau wedi eu siâp, gorchuddiwch yr hambwrdd gyda thywel a gadael y toes wedi'i stwffio i orffwys am 30 i 60 munud, nes ei fod yn ysgafn ac yn ysgafn.

Bake the Roll Stuffed Rolls

 1. Cynhesu'ch popty i 425 F (220 C).
 2. Bacenwch y rholiau yng nghanol y ffwrn am tua 20 munud, neu hyd at frown aur euraidd.
 3. Tynnwch y sosban o'r ffwrn ac, os dymunir, ysgafnwch bennau'r rholiau poeth gydag olew neu fenyn llysiau. (Mae hwn yn gam dewisol os dymunir crwst meddal.) Trosglwyddwch y rholiau i rac, gorchuddiwch yn rhydd â thywel a chaniatáu i oeri o leiaf 10 munud cyn ei weini.

Nodyn: Gellir rhewi ac ailgynhesu'r rholiau sydd wedi'u hoeri'n gyfan gwbl yn ystod amser y gwasanaeth. Gadewch i'r rholiau ddadmerio ar dymheredd yr ystafell am 30 i 60 munud cyn ailgynhesu am 10 i 15 munud mewn ffwrn 350 ° F (180 ° C). Bydd lapio'r rholiau mewn ffoil alwminiwm ar gyfer ailgynhesu yn helpu i gadw'r crib yn feddal.

Canllawiau Maethol (fesul gwasanaeth)
Calorïau 110
Cyfanswm Fat 6 g
Braster Dirlawn 3 g
Braster annirlawn 3 g
Cholesterol 23 mg
Sodiwm 140 mg
Carbohydradau 7 g
Fiber Dietegol 1 g
Protein 7 g
(Cyfrifir y wybodaeth am faeth ar ein ryseitiau gan ddefnyddio cronfa ddata cynhwysion a dylid ei ystyried yn amcangyfrif. Gall canlyniadau unigol amrywio.)