Deddfau a Rheoliadau Bourbon

A ellir ei wneud yn unig yn Kentucky?

Nid tan Mai 4, 1964, bod rheoliadau ffederal yn cydnabod bourbon fel cynnyrch unigryw a rhoi cyfreithiau penodol ar y llyfrau i sicrhau safonau ansawdd bourbon.

Beth sy'n ei wneud yn Bourbon?

Rhaid i o leiaf 51 y cant o'r grawn a ddefnyddir i wneud bourbon syth fod yn ŷd, gyda'r gweddill yn cael ei ganiatáu i fod yn gymysgedd o grawn penodol, fel arfer barlys haidd a rhyg, neu weithiau gwenith. Rhaid ei dynnu mewn casgenni derw gwyn, newydd a charog ac o leiaf ddwy flynedd oed.

Mae ei gryfder fel rheol yn rhedeg rhwng 80 a 125 o brawf, gyda'r 60 o leiaf yn ddigon o gryfder. Mae prawf yn union ddwywaith y canran o alcohol, felly byddai botel sy'n 60 prawf yn 30 y cant o alcohol.

Dim ond i ddefnyddio llai o alcohol y gellir defnyddio dŵr gwanwyn wedi'i wastraffu â chalch (sydd bron yn haearn). Er y gellir gwneud bourbon yn unrhyw le, dim ond yn gyfreithlon sydd gan yr hawl i gael enw'r wladwriaeth ar y label fel cynnyrch "bourbon".

Rhaid i bourbon cymysg gynnwys o leiaf 51 y cant o bourbon syth.

Mae chwistrellu dyfrgwn yn fersiynau mwy mireinio o bourbon, gan ddefnyddio proses hidlo fel arfer i ddiddymu a chael gwared ar flas y grawn ac sydd angen cyfnod heneiddio hirach. Un enghraifft o wisgi sychu yw Jack Daniels, a wneir yn Tennessee.

Mae amrywiaethau bourbon poblogaidd eraill yn cynnwys Jim Beam, Marc Maker, Twrci Gwyllt, Early Times ac Old Forester, gyda chaearn sengl (heb ei ddileu a'i dorri o un casgen) a swp bach (sy'n cymryd hufen y cnwd o sawl llong a yn eu cyfuno â nhw) amrywiaethau a gynigir am bris uwch.Mae bron i 80 y cant o gyflenwad bourbon y byd yn cael ei wneud yn Kentucky gan dri ar ddeg o ystylfeydd. Gweddill yn cael ei wneud yn Tennessee, Virginia, a Missouri.